Komenďáček

Setkávání dětí, rodičů, speciálního pedagoga a učitelů

KDY?  

         22.1.2019  rozvoj jemné motoriky

         19.2.2019  rozvoj  sluchového a zrakového vnímání                         

         19.3.2019  rozvoj početních představ

 ČAS?  vždy v 16:00 hodin budova 1. tříd Sokolská ulice

Co Vám setkání přinese:

  • seznámení se s prostředím třídy a školy, budoucími spolužáky a učitelkami
  • nové podněty pro rozvíjení dané oblasti
  • možnost pozorovat dítě při práci s vrstevníky a v kolektivu
  • odpovědi na konkrétní dotazy

Těšíme se na Vás!

www.komenskehozsnachod.cz