Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

    zápis do 1. tříd se blíží, proto jsme pro Vás připravili několik aktuálních informací.

    Zápis dětí pro školní rok 2019/2020 se bude konat 4. a 5. 4. 2019 v budově školy v Sokolské ulici v Náchodě vždy od 14,00 do 17,00 hodin.

    Přihlásit dítě k základnímu vzdělávání může pouze jeho zákonný zástupce, v případě např. pěstounské péče je vše nutno doložit. Při příchodu obdrží zákonný zástupce registrační číslo a vyplní potřebné formuláře:

  1. Přihlášení k zápisu k povinné školní docházce
  2. Prohlášení o shodě
  3. Případně Žádost o odklad školní docházky + vyjádření poradenského zařízení a odborného lékaře

    Formuláře si můžete stáhnout z našich webových stránek www.komenskehozsnachod.cz a přinést je na místo již vyplněné. Sledujte prosím kriteria přijetí. Pokud je trvalý pobyt přihlašovaného dítěte v našem školském obvodu (viz www.mestonachod.cz → Vyhlášky a  nařízení →Závazné vyhlášky ), nemusíte mít o přijetí obavu, dítě bude automaticky k základnímu vzdělávání do naší školy přijato.

    Další děti budou přijímány podle předem zveřejněných kritérií. →www.komenskehozsnahod.cz

    Děkuji, těšíme se na Vás i Vaše  děti  a  příjemné prožití zápisu do 1. tříd.

                                                                                                    Mgr. František Majer

                                                                                                              ředitel školy