Informace k zahájení školního roku 2019 – 2020

Školní rok bude zahájen v jednotlivých třídách v pondělí 2. 9. 2019 v 8 hodin.

2. září bude vyučování ukončeno podle rozpisu v 11:10 – 12:10.

3. září bude vyučování probíhat podle rozvrhu.

Informace pro žáky 6. tříd:

  • vyučování 2. 9. začíná v 8:00 a končí ve 12:10

S sebou přinést:

  • kladku na skříňku v šatně (do dvojice), popřípadě 165 Kč – možnost zakoupení ve škole
  • psací potřeby + poznámkový blok
  • desky na formuláře
  • tašku na učebnice + objednané sešity
  • čip na oběd
  • svačinu + pití
  • přezůvky