Výuka v období uzavření školy

Vážení rodiče, milí žáci,
v následujících týdnech bude pro žáky v důsledku mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR škola uzavřena. To ale neznamená přerušení výuky, neboť mimořádné opatření nevyhlašuje prázdniny.

Naše škola bude pokračovat ve výuce „na dálku“ prostřednictvím Edookitu, který nám dává dostatečné možnosti, abychom dokázali i navzdory nelehké době splnit vzdělávací program a připravit žáky na další studium. Vyučující budou svým žákům zasílat výukové materiály, práci a úkoly, které budou žáci plnit doma samostatně, a plnění těchto úkolů budou i kontrolovat a ověřovat, případně hodnotit.
Proto Vás, vážení rodiče, prosíme o spolupráci – dohlédněte v tomto ohledu na své děti a poskytněte jim podmínky, aby se mohly pod vedením svých vyučujících vzdělávat doma.
Pokud mají Vaše děti ve škole učebnice či jiné pomůcky (například ve svých šatních skříňkách), bude možné si je vyzvednout během příštího týdne vždy dopoledne mezi 8. a 12. hodinou.