AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISŮM K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Zápis žáků do prvních tříd pro školní rok 2020 – 2021 byl ukončen.

 1. Zápis bude probíhat v termínu
  od 2. do 9. dubna 2020
  bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
 2. Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání budou podávány bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole následujícími způsoby:
  • do datové schránky školy,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail),
  • poštou,
  • vhozením do označené schránky školy.
 3. Po doručení žádosti škola zašle zákonnému zástupci na e-mailovou adresu (telefonní číslo) přidělené registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení v případě vyhovění žádosti. Rozhodnutí o nevyhovění žádosti bude doručováno v souladu se správním řádem.
 4. Datum podané žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitelky/ředitele školy.
 5. Žádost je možné stáhnout z webových stránek školy (zde) a z webových stránek města Náchoda. Pokud nemá zákonný zástupce přístup k internetu, popř. nemá možnost si žádost vytisknout, může si ji po dohodě s ředitelem školy vyzvednout
  v úterý 7. dubna 2020 od 8 do 16 hodin přímo ve škole.
 6. Po ukončení mimořádných opatření škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli
  a prostory školy.

Mgr. František Majer
ředitel školy