AKTUÁLNÍ INFORMACE k přijímacímu řízení do matematických tříd

  1. Termín podání přihlášek se nemění. Přihlášku je možné podat i elektronicky na adresu
    zs-nakom@na-zskom.cz
    nejpozději do 30. dubna 2020
  2. Původně stanovený termín přijímacích zkoušek (7. května 2020) se ruší.
  3. Náhradní termín bude stanoven v návaznosti na znovuotevření škol. Všichni přihlášení o něm budou informováni prostřednictví elektronické pošty, případně telefonicky. Uveřejněn bude rovněž na webových stránkách školy www.komenskehozsnachod.cz . Pokud se uzavření škol neprotáhne, tak je předpoklad, že by se zkoušky mohly uskutečnit v první polovině měsíce června.
  4. Všechny ostatní podmínky (způsob přijímacího řízení, oznámení výsledků atd.) zůstávají beze změny.

Mgr. František Majer
ředitel školy