Upozornění pro rodiče budoucích prvňáčků!

Vážení rodiče, rozdělení dětí do jednotlivých tříd, termín a podmínky společných schůzek rodičů, dětí a třídních učitelek zveřejníme do konce měsíce května 2020. Sledujte prosím naše webové stránky. J. Štěpová, zást. řed.

Seznam zapsaných žáků naleznete zde.