Důležité termíny

Organizace školního roku 2018/2019

 Zahájení:  2. 9. 2019
 Podzimní prázdniny:  29. 10. 2019 – 30. 10. 2019
 Vánoční prázdniny:  23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
 Pololetní prázdniny:  31. 1. 2020
 Jarní prázdniny:  9. 3. 2020 – 13. 3. 2020
 Velikonoční prázdniny:  9. 4. 2020 (10. 4. státní svátek)
 Hlavní prázdniny:  1. 7. 2020 – 31. 8. 2020
 Začátek šk. roku 2019-2020:  1. 9. 2020

 

Kurzy

Adaptační kurz 6. ročníku (Teplice n. Met.) – 1. skupina
 17. 9. 2019 – 20. 9. 2019
Adaptační kurz 6. ročníku (Teplice n. Met.) – 2. skupina 24. 9. 2019 – 27. 9. 2019
Lyžařský kurz 7. ročníků (první běh): 11. 1 2020 – 17. 1. 2020
Lyžařský kurz 7. ročníků (druhý běh): 15. 2. 2020 – 21. 2. 2020
Branně turistický kurz žáků 8. ročníku 25. 5. 2020 – 29. 5. 2020


Další důležité termíny

Poznávací zájezd Londýna:    30. 9 – 4. 10. 2019
Den otevřených dveří: 24. 3. 2020
Zápis do prvních tříd: 2. 4. 2020 – 3. 4. 2020
Uzávěrka přihlášek do třídy s rozšířenou  výukou matematiky: 30 4. 2020
Přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky: 7. 5. 2020
Přijímací řízení na střední školy:  
– Talentové zkoušky (konzervatoře, umění)  
– 1. termín (pro čtyřleté obory)  
– 1. termín pro osmiletá gymnázia  
– 2. termín (pro čtyřleté obory)  
– 2. termín pro osmiletá gymnázia   
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků: 3. 6. 2020
Akademie v městském divadle – 1. stupeň: 18. 6. 2020
Sportovní den 2. stupeň:  22. 6. 2020
Sportovní den 1. stupeň:  24. 6. 2020
Akademie v městském divadle – 2. stupeň: 25. 6. 2020

Termíny pedagogických rad:

18. 11. 2019
20. 01. 2020
06. 04. 2020
17. 06. 2020

Termíny rodičovských schůzek:

10. 09. 2019
19. 11. 2019
07
. 04. 2020
02. 06. 2020