Důležité termíny

Organizace školního roku 2018/2019

 Zahájení:  3. 9. 2018
 Podzimní prázdniny:  29. 10. 2018 – 30. 10. 2018
 Vánoční prázdniny:  22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
 Pololetní prázdniny:  1. 2. 2019
 Jarní prázdniny:  4. 3. 2019 – 10. 3. 2019
 Velikonoční prázdniny:  18. 4. 2019 (19. 4. státní svátek)
 Hlavní prázdniny:  29. 6. 2019 – 1. 9. 2019
 Začátek šk. roku 2019-2020:  2. 9. 2019

 

Kurzy

Adaptační kurz 6. ročníku (Teplice n. Met.) – 1. skupina
 18. 9. 2018 – 21. 9. 2018
Adaptační kurz 6. ročníku (Teplice n. Met.) – 2. skupina 24. 9. 2018 – 27. 9. 2018
Lyžařský kurz 7. ročníků (první běh):  12. 1. 2019 – 18. 1. 2019
Lyžařský kurz 7. ročníků (druhý běh):  16. 2. 2019 – 22. 2. 2019
Branně turistický kurz žáků 8. ročníku  27. 5. 2019 – 31. 5. 2019


Další důležité termíny

Poznávací zájezd Londýna:    23. – 27. 9. 2018
Den otevřených dveří:  19. 3. 2019
Zápis do prvních tříd:  4. – 5. 4. 2019
Uzávěrka přihlášek do třídy s rozšířenou  výukou matematiky:  26. 4. 2019
Přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky:  3. 5. 2019
Přijímací řízení na střední školy:  
– Talentové zkoušky (konzervatoře, umění)  2. – 15. 1. 2019
– 1. termín (pro čtyřleté obory)  12. 4. 2019
– 1. termín pro osmiletá gymnázia  16. 4. 2019
– 2. termín (pro čtyřleté obory)  15. 4. 2019
– 2. termín pro osmiletá gymnázia   17. 4. 2019
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků:  5. 6. 2019
Akademie v městském divadle – 1. stupeň:  20. 6. 2019
Sportovní den 2. stupeň:   24. 6. 2019
Sportovní den 1. stupeň:   26. 6. 2019
Akademie v městském divadle – 2. stupeň:  27. 6. 2019

Termíny pedagogických rad:

19. 11. 2018
21. 01. 2019
08. 04. 2019
19. 06. 2019

Termíny rodičovských schůzek:

11. 09. 2018
20. 11. 2018
09
. 04. 2019
04. 06. 2019