Důležité termíny

Organizace školního roku 2017/2018

 Zahájení:  4. 9. 2017
 Ředitelské volno:  29. 9. 2017
 Podzimní prázdniny:  26. 10. 2017 – 27. 10. 2017
 Vánoční prázdniny:  23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
 Pololetní prázdniny:  2. 2. 2018
 Jarní prázdniny:  26. 2. 2018 – 4. 3. 2018
 Velikonoční prázdniny:  29. 3. 2018 – 30. 3. 2018
 Hlavní prázdniny:  2. 7. 2018 – 2. 9. 2018
 Začátek šk. roku 2018-2019:  3. 9. 2018

 

Kurzy

Adaptační kurzy 6. ročníků (Teplice n. Met.)  18. 9. 2018 – 22. 9. 2018
Lyžařský kurz 7. ročníků (první běh):  20. 1. 2018 – 26. 1. 2018
Lyžařský kurz 7. ročníků (druhý běh):  10. 2. 2018 – 16. 2. 2018
Branně turistický kurz žáků 8. ročníku  28. 5. 2018 – 3. 6. 2018


Další důležité termíny

Výstava školy v knihovně v Náchodě: 18. – 22. 9. 2017
Školení učitelů (Sněžné v Orlických horách):  27. – 28. 9. 2017
Poznávací zájezd Londýna:    1. – 5. 10. 2017
Den otevřených dveří:  20. 3. 2018
Zápis do prvních tříd:  5. – 6. 4. 2018
Uzávěrka přihlášek do třídy s rozšířenou  výukou matematiky:  27. 4. 2018
Přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky:  4. 5. 2018
Přijímací řízení na střední školy:  
– Talentové zkoušky (konzervatoře, umění)  2. – 15. 1. 2018
– 1. termín (pro čtyřleté obory)  12. 4. 2018
– 1. termín pro osmiletá gymnázia  13. 4. 2018
– 2. termín (pro čtyřleté obory)  16. 4. 2018
– 2. termín pro osmiletá gymnázia   17. 4. 2018
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků:  6. 6. 2018
Akademie v městském divadle – 1. stupeň:  21. 6. 2018
Sportovní den 2. stupeň:   25. 6. 2018
Sportovní den 1. stupeň:   27. 6. 2018
Akademie v městském divadle – 2. stupeň:  28. 6. 2018
Nácvik evakuace školy:  červen 2018 

Termíny pedagogických rad:

20. 11. 2017
22. 01. 2018
09. 04. 2018
18. 06. 2018

Termíny rodičovských schůzek:

12. 09. 2017
21. 11. 2017
10. 04. 2018
05. 06. 2018