Formuláře ke stažení

Edookit – návratka pro rodiče

Žádost o uvolnění na více než jeden den

Žádost o opuštění školy během přestávek či při vyučování

Přihláška do matematické třídy

Žádost o IVP

Žádost o přestup

Podpisový vzor – generální souhlas

Dotazník – přestup

Posudek o zdravotní způsobilosti

Potvrzení o bezinfekčnosti

Přihlášení k zápisu k povinné školní docházce

Kontaktní údaje

Přihláška do kroužku

Prohlášení o shodě

Dotazník – zápis do 1. třídy

Žádost o odklad povinné školní docházky

Odhlášení dítěte

Odhlášení dítěte ze školní družiny