Kroužky a nepovinné předměty

Kroužky: 2017/2018

 

Němčina                              5. –  6. roč.          Kůrková 

                                             středa 14,00 – 14,45 hod.

 

Angličánek                         3. – 4. roč.           Macháňová       

                                            pondělí 12,45 – 13,30 hod.

 

Výtvarný                            2. roč.                  Lepšová             

                                            čtvrtek 13,00 – 14,00 hodin

 

Matematický – Numero     3. – 5. roč.           Jelínková

                                             pondělí 12,45 – 13,30 hod.

 

Mladý zahrádkář                 3 . – 9. roč.          Šimurdová     

                                              středa  14,00 – 15,30 hod.

 

Angličtina trochu jinak        5. – 6. roč           Prouzová

               (max .14 žáků)         

Výtvarný                                1. roč.                 Nováčková             

                                                 středa 13,00 – 14,00 hodin

              

            

 

Nepovinné předměty:

 

Pěvecký sbor                                                     Ježková   

                                              čtvrtek 12,45 – 13,30 hodin

 

Dramatická výchova                                        Petráněk  

                                              čtvrtek      13,00 – 14,30 hodin

Zdravotní tělesná výchova                              Jitka Štěpová 

                                                       úterý od 6,55 hodin

                                                       čtvrtek od 6,55 hodin, sraz před školou

 

 

Vyplněnou přihlášku (Přihláška do kroužku) dítě odevzdá třídnímu učiteli nejpozději do 25. 9. 2017.