Přijímání žáků do šestých tříd

Základní informace

Kritéria pro přijímání žáků do 6. ročníku najdete zde.

Učební plán 6. ročníku je rozvržen do 29 vyučovacích hodin. Vyučují se povinné předměty jako český jazyk, anglický jazyk, matematika, přírodopis, dějepis apod. V rámci volitelných předmětů navštěvují žáci v 6. třídě předmět kultura řeči a ve třídách bez rozšířené výuky také předmět chovatelství a zahradnictví. Zájemci se mohou přihlásit do nepovinných předmětů dramatická výchova, florbal nebo do kroužků, např. mladý zahrádkář, první pomoc, základy němčiny, keramika a další.

Seznamy tříd budou vyvěšeny od              na vývěsní desce a na webových stránkách naší školy.

Školní rok 2018-2019 začíná v pondělí 3. září. Škola bude otevřena v 7:40, žáci se přezují a boty si vezmou s sebou do třídy. Během prvního dne jim do dvojic bude přidělena šatní skříňka. Žáci budou seznámeni se školním řádem, dostanou rozvrh hodin a učebnice. Ve škole se zdrží asi do 12:00 hodin.

V září se uskuteční seznamovací pobyt jednotlivých tříd pod vedením třídního učitele, speciálního pedagoga, případně školního psychologa. Žáci se zde lépe poznají, najdou nové kamarády, různými aktivitami si osvojují sociální dovednosti.

    Informace pouze pro rodiče žáků z jiných škol:

 • Prosíme rodiče žáků s individuálním vzdělávacím plánem, aby se přihlásili nejpozději do konce června u zástupce ředitele Mgr. O. Tyče nebo u speciální pedagožky Mgr. I. Třískové v našem poradenském pracovišti.
 • Visací zámek k šatní skříňce si můžete zakoupit v kanceláři školy. Jedná se o bezpečné zámky na zamykání a odemykáníne na zaklapnutí (165 Kč na dvojici).
 • Seznam sešitů, výtvarného materiálu a dalších pomůcek:
 • 440 bezdřevý  3ks   složka barev. papírů 8 listů 1 ks
  460 bezdřevý      2 ks   čtvrtka bílá A3      6 ks
  520 bezdřevý     2 ks   čtvrtka bílá A4     10 ks
  524 bezdřevý  6 ks   náčrtkový papír A3  8 ks
  540 bezdřevý   1 ks   náčrtkový papír A4 5 ks
  544 bezdřevý     3 ks      
  560 bezdřevý  1 ks      
  ML2 notový 16 listů  1 ks      
 • Informace o školní jídelně najdete na našich webových stránkách. Do školní jídelny můžete přihlásit své dítě od . 8. 2019.

Informační schůzka rodičů žáků budoucích 6. tříd se uskuteční  června 2019 v  hodin.