Přijímání žáků do šestých tříd

Vážení zájemci o naši školu,

dokud nebudou vyhlášeny výsledky přijímacích řízení na víceletá gymnázia a do výběrových tříd,  nemůžeme (vzhledem k celkové naplněnosti současných pátých tříd) do šestých tříd pro rok 2020/2021 přijímat žádné nové žáky. Teprve s odchodem žáků po vyhlášení výsledků přijímacích řízení se místa uvolní.

Informace pro budoucí žáky 6. tříd najdete pod tímto odkazem: 6. třídy – základní informace