Přijímací řízení na SŠ a osmiletá gymnázia

Přihlášky ke studiu

  • informace z listopadové prezentace naleznete zde.
  • přihlášky na SŠ obdrží každý vycházející žák spolu s pololetním vysvědčením a návodem, jak při jejím vyplnění postupovat
  • vyplněné přihlášky musí žáci přinést do školy ke kontrole a potvrzení nejpozději v pátek 15. února 2019
  • potvrzené přihlášky je nutné doručit do vybraných škol do 1. března 2019
  • zájemci o studium na víceletém gymnázium obdrží veškeré potřebné informace prostřednictvím třídních učitelů