Přijímání do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou

Přijímání do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění a do oborů vzdělání na konzervatoři.

Talentová zkouška do těchto oborů se koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2019.

Do oborů vzdělání na konzervatoři se talentová zkouška koná ve dnech od 15. ledna do 31 ledna 2019.

Přihlášky

Přihlášky (s požadovaným přehledem klasifikace) dětem v příštím týdnu vytisknu a rozdám.  

Přihlášky doma vyplníte a děti je přinesou co nejdříve zpět do školy ke kontrole a k orazítkování.

Do vybraných škol je nutné přihlášky doručit do 30. 11. 2018.

 

Více o přijímacím řízení i o možnostech podání dalších přihlášek se dozvíte na schůzce pro rodiče vycházejících žáků dne 20. 11. 2018 (po třídních schůzkách), kde budou přítomni i zástupci většiny škol našeho regionu.

Přeji, ať se vše v klidu a v pohodě podaří.

Vladimíra Macháčková