Přijímání do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou

  • Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2020 podle § 62 odst. 3 školského zákona,
  • do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2020 podle § 88 odst. 2 školského zákona.
  • V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2020, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše!

Přihlášky do těchto oborů dostanou zájemci u p. uč. Macháčkové ve druhé polovině října.

Přihlášky je nutno doručit na vybrané školy do konce listopadu.