ŠJ Sokolská

Řád školní jídelny

Vážení rodiče,

školní jídelna v ulici Sokolské má klasický stravenkový systém. Pro Vás z toho plyne následující:

 • Stravné plaťte v hotovosti během dvou posledních vyučovacích dnů v měsíci (od 6.00 do 14.30 hodin) v kanceláři jídelny. Pokud tak neučiníte, ztrácí Vaše dítě nárok na stravu ve dnech, kdy nebylo stravné uhrazeno. Na základě úhrady stravného obdržíte na příslušný měsíc stravenky.
 • Při ztrátě stravenky je nutné, abyste tuto skutečnost neprodleně oznámili vedoucí školní jídelny, v případě její nepřítomnosti pak kuchařce, učitelce nebo vychovatelce konající dohled ve školní jídelně. Náhradní stravenky se nevydávají, neboť v případě naší jídelny se jedná o uzavřený okruh strávníků, kde nedochází ke zneužití stravenek.
 • Na dny nepřítomnosti Vašeho dítěte ve škole je nutné stravu odhlásit. Pokud tak neučiníte, bude Vám doúčtována cena stravy včetně režijních nákladů.
 • Odhlášky ze stravování provádějte kdykoliv během měsíce, nejpozději však jeden vyučovací den předem do 13.00 hodin. Můžete využít jeden z následujích způsobů:
  • osobně v kanceláři jídelny
  • telefonicky na telefonním čísle 491 433 952
  • elektronickou poštou na e-mailové adrese jídelna-sokolska@na-zskom.cz
 • Na dny s odhlášenou stravou je nutné vrátit stravenky.
 • Kalkulace stravného: strávníci ve věku 7 – 10 let = 20 Kč, strávníci ve věku 15 a více let = 22 Kč, mzdová a věcná režie = 48 Kč. Mzdová a věcná režie se vždy k 1. lednu kalendářního roku stanoví nově, proto může během školního roku dojít ke změně ceny účtované za neodhlášené obědy.
 • První den nemoci je možné vydat stravu do jídlonosiče v době od 11.30 do 12.30 hod.