Termín

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon) ve znění novely č. 472/2011 Sb. 

§36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1.1.2018: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna  do 30. dubna kalendářního roku, V němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISŮM K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

 1. Zápis bude probíhat v termínu
  od 2. do 9. dubna 2020
  bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
 2. Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání budou podávány bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole následujícími způsoby:
  • do datové schránky školy,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail),
  • poštou,
  • vhozením do označené schránky školy.
 3. Po doručení žádosti škola zašle zákonnému zástupci na e-mailovou adresu (telefonní číslo) přidělené registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení v případě vyhovění žádosti. Rozhodnutí o nevyhovění žádosti bude doručováno v souladu se správním řádem.
 4. Datum podané žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitelky/ředitele školy.
 5. Žádost je možné stáhnout z webových stránek školy (zde) a z webových stránek města Náchoda. Pokud nemá zákonný zástupce přístup k internetu, popř. nemá možnost si žádost vytisknout, může si ji po dohodě s ředitelem školy vyzvednout
  v úterý 7. dubna 2020 od 8 do 16 hodin přímo ve škole.
 6. Po ukončení mimořádných opatření škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli
  a prostory školy.

Mgr. František Majer
ředitel školy

 

 

 

 

 • Přihlášení k zápisu k základnímu vzdělávání, žádost o odklad školní docházky a informační materiál k zápisu si můžete stáhnout v sekci  FORMULÁŘE KE STAŽENÍ
 • Kriteria pro přijetí k základnímu vzdělávání – vnitřní předpis si můžete prohlédnout zde.
 • Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání – materiál si můžete prohlédnout zde.
 • Vyhláška o stanovení školských obvodů zde.

 

 

www.komenskehozsnachod.cz