Termín

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon) ve znění novely č. 472/2011 Sb. 

§36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1.1.2018: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna  do 30. dubna kalendářního roku, V němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 • Zápis do 1. tříd se bude konat 2. a 3. 4.2020 , 14.00 – 17.00 hodin; v budově v Sokolské ulici.  S sebou rodný list dítěte.
 • Den otevřených dveří v budově 1. tříd v Sokolské ulici:     24. 3. 2020, 8:00 – 16:00 hod. 
 • Schůzka rodičů a budoucích prvňáčků:      3. 6. 2020 v budově v Sokolské ulici
                                                                                                 I.A v 17:00 hodin
                                                                                                 I.B v 17:15 hodin
                                                                                                 I.C v 17:30 hodin      
 • Přihlášení k zápisu k základnímu vzdělávání, žádost o odklad školní docházky a informační materiál k zápisu si můžete stáhnout v sekci  FORMULÁŘE KE STAŽENÍ
 • Kriteria pro přijetí k základnímu vzdělávání – vnitřní předpis si můžete prohlédnout zde.
 • Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání – materiál si můžete prohlédnout zde.
 • Vyhláška o stanovení školských obvodů zde.
 • Zápis do 1. tříd – informační zpravodaj ke stažení zde.

Termín zápisu:   2. a 3. dubna 2020, vždy od 14,00 do 17,00 hodin

Místo zápisu:    budova 1. tříd v Sokolské ulici v Náchodě

Průběh  zápisu:   část formální = zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné  

                                                          školní docházky

                             část motivační = cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné místo, kterého se není třeba obávat

MOTIVAČNÍ rozhovor k zápisu  do  1.  třídy

 1. Obkreslování tvarů

 pravák              levák                                  barvy

 Výslovnost: básnička, písnička

 1. Sluchové vnímání: rytmus, začáteční písmeno, dvojice obrázků, …
 2. Prostorová orientace: skládanka, pravá – levá orientace, tvary, …
 3. Matematické představy: třídění, méně, více, stejně, …
 4. Sebeobsluha:  např. vázání tkaniček, zapínání knoflíků, apod.

Komenďáček 

 

Setkávání dětí, rodičů, speciálního pedagoga a učitelů

KDY?  

         Od ledna 2020 – termíny nejdete zde.

Co Vám setkání přinese:

 • seznámení se s prostředím třídy a školy, budoucími spolužáky a učitelkami
 • nové podněty pro rozvíjení dané oblasti
 • možnost pozorovat dítě při práci s vrstevníky a v kolektivu
 • odpovědi na konkrétní dotazy

Těšíme se na Vás!

www.komenskehozsnachod.cz