Zápis do ŠD

Školní rok 2018/2019

Vážení rodiče,

pokud budete mít zájem o školní družinu v příštím školním roce (2018/2019), je nutné, abyste dítě přihlásili na nový školní rok prostřednictvím zápisového lístku.

Zápisový lístek do ŠD si vyzvedněte v dané dny u vedoucí vychovatelky.

Budoucí 1. třídy 6. 6. 2018 (na úvodní schůzce pro budoucí 1. tř.)

Budoucí 2. třídy 7. – 8. 6. 2018 (od 12.00 do 16.00 hod.)

Budoucí 3. třídy 11. – 12. 6. 2018 (od 12.00 do 16.00 hod.)

Do školní družiny může nastoupit dítě pouze s vyplněným zápisovým lístkem a uhrazeným poplatkem za ŠD (100,- Kč / 1 měsíc)

Veškeré informace týkající se platby za ŠD dostanete se zápisovým lístkem (datum úhrady a variabilní symbol).