Informace k výběrovému řízení

Výběrové řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky se bude konat 7. 5. 2020
3.
května 2019 v 8.00 hodin 
v Základní škole, Náchod, Komenského 425.

  • Přihlášku do výběrového řízení si můžete stáhnout zde nebo v sekci Formuláře ke stažení.
  • Uzávěrka přihlášek do třídy s rozšířenou výukou matematiky je do 30. 4. 2020
  • Výběrového řízení, které trvá dvě hodiny, se zúčastní všichni přihlášení žáci.
  • Zkouška se skládá z matematického a psychologického testu, na který si uchazeči přinesou psací a rýsovací potřeby.
  • Přihlášení žáci vykonají testy v hlavní budově školy, v přízemí vlevo od hlavního vchodu.
  • Informace o výsledcích výběrového řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy s použitím kódů, které najdete na pozvánce v rámečku se jménem žáka.
  • O případném zařazení do třídy s rozšířenou výukou matematiky budou rodiče žáků informováni písemně.