Informace k výběrovému řízení

AKTUÁLNÍ INFORMACE k přijímacímu řízení do matematických tříd

 1. Termín podání přihlášek se nemění. Přihlášku je možné podat i elektronicky na adresu
  zsnakom@na-zskom.cz
  nejpozději do 30. dubna 2020
 2. Původně stanovený termín přijímacích zkoušek (7. května 2020) se ruší.
 3. Náhradní termín bude stanoven v návaznosti na znovuotevření škol. Všichni přihlášení o něm budou informováni prostřednictví elektronické pošty, případně telefonicky. Uveřejněn bude rovněž na webových stránkách školy www.komenskehozsnachod.cz . Pokud se uzavření škol neprotáhne, tak je předpoklad, že by se zkoušky mohly uskutečnit v první polovině měsíce června.
 4. Všechny ostatní podmínky (způsob přijímacího řízení, oznámení výsledků atd.) zůstávají beze změny.

Mgr. František Majer
ředitel školy

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří pracují v podpůrném opatření doporučeném PPP, SPC, či školou, a mají tudíž nárok na úpravu podmínek v přijímacím řízení, aby tuto skutečnost oznámili do 29.5.2020 speciální pedagožce naší školy paní Ivě Třískové na e-mailovou adresu triskova@na-zskom.cz.

Účastníci přijímacího řízení musí mít v den zkoušky s sebou oficiální pozvánku k přijímací zkoušce a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem. Oboje obdrží e-mailem.

 

 • Přihlášku do výběrového řízení si můžete stáhnout zde nebo v sekci Formuláře ke stažení.
 • Uzávěrka přihlášek do třídy s rozšířenou výukou matematiky je do 30. 4. 2020
 • Výběrového řízení, které trvá dvě hodiny, se zúčastní všichni přihlášení žáci.
 • Zkouška se skládá z matematického a psychologického testu, na který si uchazeči přinesou psací a rýsovací potřeby.
 • Přihlášení žáci vykonají testy v hlavní budově školy, v přízemí vlevo od hlavního vchodu.
 • Informace o výsledcích výběrového řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy s použitím kódů, které najdete na pozvánce v rámečku se jménem žáka.
 • O případném zařazení do třídy s rozšířenou výukou matematiky budou rodiče žáků informováni písemně.