INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE OD 14. 10. 2020

  1. STUPEŇ

Výuka na 1. stupni bude probíhat především prostřednictvím školního informačního portálu Edookit, kde budou zveřejňovány i další nové informace. Během zítřka obdržíte rovněž přihlašovací údaje do aplikace Microsoft Teams, kde bude také část výuky probíhat (především videokonference). Součástí budou i podrobné informace jak aplikaci nainstalovat a jak ji používat. Výhodou je, že ji mohou děti používat na různých zařízeních včetně mobilních telefonů. Připomínám, že na rozdíl od jarních měsíců je distanční výuka povinná pro všechny děti. Pokud by nastaly problémy (nedostatek počítačů, nefunkční technika atd.), kontaktujte prosím Vaše třídní učitelky a dohodněte s nimi, jak bude výuka zajištěna. Distanční výuka bude probíhat do pátku 23. 10. 2020 a bude se skládat z hodin českého jazyka a matematiky, od 3. tříd pak ještě anglického jazyka. V týdnu od 26. 10. jsou celostátně vyhlášeny volné dny, tudíž výuka probíhat nebude. Pokud by došlo k prodloužení distanční výuky i po 2. 11., tak Vás budeme opět informovat o dalším postupu.

  1. STUPEŇ

Zde se distanční výuka prakticky nemění, jenom se rozšiřuje na všechny třídy II. stupně. Ruší se výuky všech výchov, informatiky a volitelných předmětů. Ostatní předměty budou probíhat podle současných školních rozvrhů.

Výuka bude realizována prostřednictvím videokonferencí a domácích samostatných prací, které budou vyučující zadávat výhradně v čase, kdy v „normálním“ rozvrhu začíná příslušná hodina daného předmětu. Zadaná práce bude mít maximálně takový rozsah, který žáci sami zvládnou během té probíhající hodiny. Po zadání práce budou učitelé po dobu dané vyučovací hodiny žákům online k dispozici pro případné vysvětlování, odpovědi na dotazy a podobně. Online komunikace bude vedena pomocí Microsoft Teams (děti byly proškoleny).

Připomínáme jen, že na rozdíl od jarních měsíců mají děti POVINNOST se distanční výuky účastnit a úkoly plnit. Bude vedena i evidence jejich „účasti“ na hodinách, za plněné úkoly mohou být i hodnoceny. Pokud by nastaly nějaké technické problémy, kontaktujte prosím své třídní učitele nebo učitele jednotlivých předmětů a dohodněte s nimi, jak bude distanční výuka probíhat.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Všem žákům naší školy byly obědy od středy odhlášeny!!! Vzhledem k tomu, že nám nařízení vlády přímo nezakazuje stravování žáků v době distanční výuky, tak této možnosti využijeme a od čtvrtka 15. 10. 2020 stravování umožníme. Předpokládá to ale, že si znovu na www.strava.cz  obědy objednáte. A to nejpozději do středy 14. 10. 2020 do 12 hodin. Jídelna v Sokolské ulici bude uzavřena, žáci 1. tříd se mohou přihlásit k odběru jídla v budově v Komenského ulici buď přes Edookit (Monika Dobrovolná – vedoucí školní jídelny) nebo na telefonním čísle 602 774 862. Výdej obědů proběhne v době od 11 do 13 hodin a podmínkou je, že žáci oběd zkonzumují přímo ve školní jídelně. Vydávání obědů do jídlonosičů není v současné době možné!!! Pokud by někdo dítě na oběd doprovázel, tak je potřeba, aby ho počkal před budovou školy. Vstup cizích osob do školy je zakázán.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Po dobu, kdy žáci nebudou moci školu navštěvovat, bude školní družina UZAVŘENA!!!

OŠETŘOVNÉ

Na rozdíl od jarních měsíců NEBUDE škola vystavovat potvrzení o uzavření pro potřebu přiznání ošetřovného. Bližší informace jsme ale neobdrželi, takže se prosím obracejte na Českou správu sociálního zabezpečení, kde by Vám měli sdělit vše potřebné. Připomínáme jen, že na ošetřování mají nárok pouze rodiče dětí ve věku do 10 let.