Návrat žáků 1. a 2. tříd do školy

Vážení rodiče,
upřesňujeme podmínky návratu Vašich dětí do školy ve středu 18. listopadu 2020. Snažili jsme se vytvořit co nejvíce vyhovující podmínky, ale zároveň musíme dodržovat pravidla, která nám stanovila Ministerstva školství a zdravotnictví. Nejdůležitější podmínkou je povinné nošení roušek po celou dobu pobytu dětí ve školském zařízení. Bohužel bez roušek nemůžeme děti ve škole nechat. Ostatní věci budou fungovat takto:

  1. Výuka

Bude probíhat standardním způsobem. Děti budou mít každý den 4 vyučovací hodiny, tzn. 8 – 11,40 hod. Vyučovat se budou všechny předměty, kromě tělesné a hudební výchovy. V průběhu přestávek a v polovině jednotlivých hodin proběhne pravidelné větrání třídy, což je další podmínka stanovená MŠMT. Vybavte proto děti svetry tak, aby výkyv teploty byly schopny bez problémů zvládnout. 

  1. Stravování
    1. třídy– budou mít obědy ve školní jídelně v Sokolské ulici. Děti se budou stravovat ve svých třídách tak, aby nedošlo k prolínání žáků z různých tříd. Dětem budou při obědě pomáhat třídní učitelky a také vychovatelky ze školní družiny. Informaci o přihlašování obědů Vám zašle vedoucí jídelny paní Rousková.
    2. třídy– budou mít zajištěné obědy ve školní jídelně v Komenského ulici. Organizace oběda bude zajištěna tak, aby děti nestály ve frontě s ostatními třídami. V jídelně bude mít každá třída vyčleněna svoje místa, kde budou obědovat. Přihlášení obědů je možné na www.strava.cznebo telefonicky na čísle 602774862 (M. Dobrovolná – ved. školní jídelny). Pro výdej a objednávání platí stejná pravidla, jako při normálním provozu.
  1. Školní družina

Zde dochází k největším organizačním změnám. Děti nebudou rozděleny podle běžného klíče, ale každá třída bude mít svoji vychovatelku a nebude možné míchání dětí z různých tříd. Z tohoto důvodu bohužel nemůžeme zajistit fungování ranní družiny. Vychovatelky si po obědě převezmou svoji skupinu a budou s ní až do konce. Provozní doba družiny bude do 16,30 hod. 

  1. Návštěva školy rodiči

Zde Vás chceme požádat, abyste vstup do budov školy omezili na úplné minimum a pokud to není nezbytně nutné, tak do budov vůbec nevstupovali. Pokud to nutné je, vždy se prosím domluvte s třídními učitelkami nebo s vychovatelkami. Chráníme tím především děti.

Vážení rodiče,

věřím, že stejně jako my, tak i Vy jste rádi, že se alespoň pro část žáků škola otevřela. Bude jen a jen na nás, jestli tak již bude nastálo. Proto Vás znovu prosím o maximální možné dodržování všech stanovených pravidel. A také o to, abyste dítě, které má příznaky jakékoliv nemoci, do školy neposílali a nechali si jej doma. Jen takto zajistíme, aby už výuka probíhala „normálním“ způsobem a nemuseli jsme se společně obávat dalšího zavření škol.