Organizace vyučování od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,
z rozhodnutí vlády ČR přecházejí od 4. 1. 2021 všechny třídy 3. – 9. ročníků na distanční výuku. Výjimku mají pouze žáci 1. a 2. tříd, které nastoupí normálně do školy. Toto opatření bude trvat minimálně do 10. 1. 2021, kdy by vláda ČR měla oznámit podmínky dalšího průběhu vzdělávání. Od 4. 1. 2021 platí tyto podmínky:

 1. Žáci 1. a 2. tříd
  • přijdou normálně do svých tříd, kde bude výuka probíhat klasickým způsobem
  • školní družina pro ně bude fungovat v běžném režimu – pouze družinové skupiny budou kopírovat jednotlivé třídy, tudíž nebude docházet k prolínání dětí z různých tříd
  • školní jídelny jsou v provozu a děti si mohou objednat obědy standardním způsobem
 2. Žáci 3. – 9. tříd
  • od 4. 1. 2021 nastupují k distanční výuce
  • výuka bude probíhat podle rozvrhů jednotlivých tříd
  • podmínky výuky a hodnocení budou probíhat stejně jako při distanční výuce od poloviny října 2020
  • připomínám, že účast všech žáků na distanční výuce je POVINNÁ
  • žáci mohou chodit na oběd do školní jídelny v těchto hodinách 10,45 – 11,30 a následně 12,00 – 13,00 hod. Vzhledem k tomu, že obědy byly všem dětem automaticky odhlášeny, tak je nutné si obědy opět „navolit“ na www.strava.cz. Kdo má zájem o oběd již v pondělí 4. 1. 2021, tak musí oběd objednat nejpozději do neděle 3. 1. 2021 do 18,00 hodin.
  • školní družina pro žáky 3. tříd není v provozu