Hodnocení žáků v 1. pololetí

Vážení rodiče,
současná epidemiologická situace nás nutí i ke změnám v hodnocení dětí a případnému předávání vysvědčení. Jak to tedy bude vypadat:

Hodnocení:

  • hodnotit budeme v drtivé většině případů standardně známkami, pouze v ojedinělých případech využijeme slovní hodnocení
  • hodnocení dětí bude prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy (součást Školního řádu) a bude zahrnovat jak aktivitu dětí v době, kdy školu navštěvovat mohly, tak i  aktivitu, znalosti a přístup při distanční výchově
  • v týdnu od 11. do 15. 1. budou v Edookitu zveřejněny návrhy známek z jednotlivých předmětů. V řadě případů to mohou být i známky nerozhodné (informace ve zveřejněném komentáři), kdy děti budou mít ještě možnost známku ovlivnit. Pokud budete potřebovat nějaké informace nebo něco vysvětlit, tak se prosím v průběhu výše uvedeného týdne obracejte prostřednictvím Edookitu přímo na vyučující jednotlivých předmětů, kteří Vám vše objasní.
  • klasifikace za 1. pololetí bude uzavřena nejpozději v pátek 22. 1. 2021, v pondělí 25. 1. proběhne Pedagogická rada

Předávání vysvědčení:

Zde jsou možné tři varianty (záleží na aktuální situaci):

1. Situace bude dobrá a všechny děti budou moci jít do školy (velmi málo pravděpodobné):

  • děti obdrží výpis z vysvědčení 28. 1. 2021 v papírové podobě přímo ve škole

2. Situace bude stejná, jako nyní (velmi pravděpodobné):

  • žáci 1. a 2. tříd obdrží výpis z vysvědčení v papírové podobě 28. 1. 2021 ve škole
  • ostatním žákům budou známky zveřejněny na Edookitu  28. 1. 2021 od 10,00 hodin.
  • papírový výpis jim bude předán po návratu do školy (nejpozději do 3 dnů od otevření školy)

3. Situace se ještě zhorší (věříme, že nikoliv):

  • zveřejnění známek na Edookitu a předání výpisu z vysvědčení proběhnout stejně i u 1. a 2. tříd podle pravidel bodu 2 pro děti na distanční výuce.

I když v této chvíli to zní velmi zvláštně, tak Vám rovněž musím připomenout, že v pátek 29. 1. 2021 proběhnou jednodenní pololetní prázdniny. A hned od pondělí 1. 2. 2021 na ně navazují týdenní prázdniny jarní. V těchto termínech proto nebude probíhat ani distanční výuka.

František Majer