Aktuální informace k přihláškám na střední školy

2 potvrzené formuláře přihlášek dostanou žáci 9. ročníku ve čtvrtek 28.1.2021 dle rozpisu, který jim bude sdělen třídním učitelem

Vzhledem ke komplikované situaci vydáváme žákům v letošním školním roce přihlášky již orazítkované a podepsané panem ředitelem.
Po vyplnění přihlášky už ji do naší školy ke kontrole nevracíte.
Vyplněné přihlášky sami doručíte na vybrané střední školy do 1. března 2021 (osobně na sekretariát školy nebo doporučeně poštou).