Zápis do prvních tříd

ZÁPIS do prvních tříd (v Náchodských školách 8. a 9. dubna 2021)

Vážení rodiče, blíží se termín zápisu dětí do prvních tříd.

Každý rok připravujeme setkávání s Vámi a Vašimi dětmi, kde si budoucí prvňáčci procvičují znalosti a dovednosti, které budou potřebovat po nástupu do školy. I Vám jsme na těchto setkáních vždy předávali potřebné informace k zápisu do naší školy. Současná situace nám to však nedovoluje. Na našich webových stránkách najdete všechny potřebné informace: dovednosti, které můžete se svým dítětem procvičovat i formuláře a způsob podání přihlášky k základnímu vzdělávání.

Podmínky a průběh Zápisu do prvních tříd se mohou v následujících dnech měnit podle epidemiologické situace v naší zemi. Sledujte proto naše webové stránky, kde Vás budeme aktuálně informovat.

Těšíme se a věříme, že zápis dětí bude příjemnou a slavnostní chvílí pro Vás i pro ně.

UPOZORNĚNÍ:

Přihlášku k základnímu vzdělávání je možno podat od 1. do 30. dubna 2021.

Žádost o odklad školní docházky nejpozději do 30. dubna 2021.

Datum podané žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitele o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Jaroslava Štěpová
zástupce ředitele školy