Změna termínu přijímacího řízení do matematické třídy

Vážení rodiče,
vzhledem k posunutí přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia, jsme byli nuceni posunout i termín přijímacího řízení do naší 6. třídy s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů (matematická třída). Nový termín byl stanoven na pátek 14. května 2021. Termín odevzdání přihlášek zůstal stejný (30. 4. 2021). Připomínáme, že přihlášku ke zkouškám naleznete na našich webových stránkách, kde budou rovněž zveřejněny další informace o přijímacích zkouškách.

František Majer