Návrat dětí do školy od 12. 4. 2021

a) od 12. 4. 2021 nastoupí do školy žáci 1. stupně – žáci 1. tříd trvale, žáci 2. – 5. tříd rotačně vždy po týdnu

b) v pondělí 12. 4. 2021 nastoupí na prezenční výuku do školy žáci 1., 2. a 5. tříd – žáci 3. a 4. tříd se budou vzdělávat distančně

c) v pondělí 19. 4. 2021 nastoupí na prezenční výuku do školy žáci 1., 3. a 4. tříd – žáci 2. a 5. tříd se budou vzdělávat distančně

d) vzdělávání žáků 1. tříd bez rotace nám umožní samostatná budova, včetně školní jídelny a školní družiny a také počet žáků nižší než 75

e) o dalších podrobnostech (organizace a způsob testování, provoz školní družiny, hygienická opatření, atd.) Vás budeme informovat v nejbližších dnech

Bezpodmínečně nutné podmínky návratu:

1. Pravidelné testování dětí 2x týdně (pondělí a čtvrtek) neinvazivními AG testy. To je pro všechny děti i pracovníky školy POVINNÉ!!! 

2. Nošení chirurgických roušek (děti) a respirátorů (pracovníci školy) po celou dobu pobytu ve škole i školní družině. V tuto chvíli není možné nosit štíty.

3. Dodržování zvýšených hygienických pravidel.

Stravování:

a) žákům 1. tříd budou všem přihlášeny obědy automaticky – pokud již nyní víte, že Váš syn/dcera do školy v pondělí nenastoupí, oznamte to prosím vedoucí školní jídelny paní Rouskové Edookitem nebo mailem jidelna-sokolska@na-zskom.cz nejpozději do pátku 9. 4. 2021 do 12 hodin

b) u žáků 2. a 5. ročníků si oběd musíte přihlásit na www.strava.cz nebo telefonicky na čísle 602 774 862 (M. Dobrovolná – vedoucí školní jídelny) a to rovněž do pátku 9. 4. 2021 do 10 hodin

c) žáci 3. a 4. tříd mohou chodit na oběd (stejně jako doposud) i při distanční výuce, pro prezenční výuku od 19. 4. 2021 je nutné si obědy objednat stejným způsobem jaký je popsán v bodě b), jen s termínem do 16. 4. 2021