Informace k testování dětí

a) Dny testování

 • Testovacími dny na naší škole budou pondělí a čtvrtek ráno vždy při příchodu dětí do školy. Pokud dítě přijde do školy např. později nebo v jiný den, bude test proveden po jeho příchodu do školy.

b) Vakcína a způsob provedení testu

 • V naší škole se bude testovat neinvazivním LEPU testem  z okraje nosních dírek, který si děti provedou samy.
 • Je nám jasné, že především u malých dětí (1.-3. třída) to bude zpočátku složitější, proto budou přítomni testování i další kolegové, kteří dětem s testem budou pomáhat do doby, dokud to nezvládnou bezpečně samy. Nemusíte mít proto strach, že to Váš syn nebo dcera nedokáží.
 • Výsledek testu zaznamenají třídní učitelé do připraveného seznamu dětí.

c) Pozitivní a negativní testy

 • Pokud bude mít syn/dcera test negativní, vše se zapíše a dítě zůstává ve škole.
 • Pokud bude dítě pozitivní v pondělí, okamžitě bude izolováno z kolektivu do připravené samostatné místnosti, kde vyčká Vašeho příjezdu. V tomto případě Vás moc prosíme o co nejrychlejší zajištění odvozu. Při vyzvednutí obdržíte i další pokyny, jak postupovat. OSTATNÍ DĚTI ZŮSTÁVAJÍ VE ŠKOLE A POKRAČUJÍ VE VÝUCE.
 • Pokud bude dítě pozitivní ve čtvrtek, okamžitě bude izolováno z kolektivu do připravené samostatné místnosti, kde vyčká Vašeho příjezdu. Bohužel ostatní děti, které byly se spolužákem v kontaktu v uplynulých 2 dnech musí do karantény, kde vyčkají výsledku PCR testu žáka ve škole pozitivně testovaného. Pokud ten bude negativní, děti se vracejí do školy, pokud bude i PCR test pozitivní, děti přecházejí na distanční výuku a musí se řídit pokyny Krajské hygienické stanice. 
 • Na základě výše uvedeného Vás moc prosíme, ABYSTE VELMI PEČLIVĚ KONTROLOVALI ZDRAVOTNÍ STAV SVÝCH DĚTÍ A V PŘÍPADĚ, ŽE MAJÍ JAKÉKOLIV ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY (suchý kašel, zvýšenou teplotu, nevolnost, bolest hlavy, necítí se dobře, atd.) JE DO ŠKOLY NEPOSÍLALI. Hrozí, že bychom museli třídu opět poslat na distanční výuku.

d) Kdo na testy NEMUSÍ

 • Testování se neprovádí u osob (dětí, zaměstnanců), které doloží potvrzení o negativním výsledku PCR nebo antigenního testu, který byl proveden na odběrovém místě. Toto potvrzení nesmí být starší než 48 hodin. V praxi to znamená, že při pondělním testování musí být potvrzení nejpozději ze soboty, při čtvrtečním pak nejpozději z úterý. 
 • Testování se neprovádí u osob (děti, zaměstnanci), které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dní od PRVNÍHO pozitivního PCR testu. Toto je nutné prokazatelně doložit. V praxi to znamená, že před prvním testováním zákonný zástupce doloží např. potvrzení od lékaře (za to účtují někteří lékaři 100,- Kč), nebo zprávu z laboratoře v listinné nebo elektronické podobě. Ideální proto bude buď vytištěná SMS od laboratoře (první potvrzení pozitivního testu u dítěte) nebo předložení této SMS dohledu ve škole. Na základě této informace bude do seznamu napsán termín, do kterého nemusí být dítě testováno (90 dnů od obdržení první SMS o pozitivním nálezu). Po uplynutí této doby bude dítě zařazeno mezi testované. 
 • Testování se nemusí provádět u osob, které mají již vystavený certifikát o očkování a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní. Toto se týká velmi pravděpodobně pouze zaměstnanců školy.   

e) Odmítnutí testování

 • Pokud rodiče nesouhlasí s podmínkami nástupu do školy (testování, nošení roušek), oznámí toto třídnímu učiteli a dítě zůstává doma a jeho absence se automaticky eviduje jako OMLUVENÁ. Škola však nemá povinnost zajišťovat distanční výuku pro tyto žáky. Naše škola samozřejmě tyto žáky podporovat bude, ale bude to pouze v rovině posílání samostatných prací, týdenních plánů, případně (po dohodě s učitelem) individuální konzultace ve škole. Zodpovědnost za výuku však přechází z velké části na zákonné zástupce. 
 • DÍTĚ BEZ TESTU NEBO OCHRANY ÚST do školy pustit rozhodně nemůžeme. Proto moc prosím ty z Vás, kteří máte s podmínkami návratu problémy, abyste dítě do školy neposílali. 

f) Různé

 • připomínáme ještě jednou nutnost zajištění obědů ve školní jídelně (viz včerejší informace, kterou jsme Vám zasílali)
 • Školní družina – bude fungovat pro přihlášené žáky, kteří jsou v daném týdnu na prezenční výuce 1.-3. tříd podle pravidla (jedna třída = jedna skupina) a není možné skupiny míchat. Z tohoto důvodu zatím nebude v provozu ranní družina. Odpolední družina bude fungovat tradičně do 17 hodin, v pátek do 16 hodin.