Návrat žáků II. stupně

Vážení rodiče,

  • v pondělí 3. 5. se do školy vrátí žáci všech tříd 6. a 8. ročníků – žáci 7. a 9. ročníků pokračují v distanční výuce
  • v pondělí 10. 5. do školy nastoupí žáci 7. a 9. ročníků – 6. a 8. ročníky se budou učit distančně
  • podmínkou návratu je nošení roušek po celou dobu pobytu a testování žáků 2x týdně antigenními testy

Rodičům a žákům připomínáme, že je nutné (pokud máte zájem o školní stravování) si navolit od pondělí obědy do školní jídelny standardně přes portál www.strava.cz

a) Dny testování

Testovacími dny na naší škole budou pondělí a čtvrtek ráno vždy při příchodu dětí do školy. Pokud dítě přijde do školy např. později nebo v jiný den, bude test proveden po jeho příchodu do školy.

b) Vakcína a způsob provedení testu

V naší škole se bude testovat neinvazivním testy SINGCLEAN z okraje nosních dírek, který si děti provedou samy.
Výsledek testu zaznamenají třídní učitelé do připraveného seznamu dětí.

c) Pozitivní a negativní testy

Pokud bude mít syn/dcera test negativní, vše se zapíše a dítě zůstává ve škole.
Pokud bude dítě pozitivní v pondělí, okamžitě bude izolováno z kolektivu do připravené samostatné místnosti, kde vyčká Vašeho příjezdu. V tomto případě Vás moc prosíme o co nejrychlejší zajištění odvozu. Při vyzvednutí obdržíte i další pokyny, jak postupovat. OSTATNÍ DĚTI

ZŮSTÁVAJÍ VE ŠKOLE A POKRAČUJÍ VE VÝUCE.
Pokud bude dítě pozitivní ve čtvrtek, okamžitě bude izolováno z kolektivu do připravené samostatné místnosti, kde vyčká Vašeho příjezdu. Bohužel ostatní děti, které byly se spolužákem v kontaktu v uplynulých 2 dnech musí do karantény, kde vyčkají výsledku PCR testu žáka ve škole pozitivně testovaného. Pokud ten bude negativní, děti se vracejí do školy, pokud bude i PCR test pozitivní, děti přecházejí na distanční výuku a musí se řídit pokyny Krajské hygienické stanice.
Na základě výše uvedeného Vás moc prosíme, ABYSTE VELMI PEČLIVĚ KONTROLOVALI ZDRAVOTNÍ STAV SVÝCH DĚTÍ A V PŘÍPADĚ, ŽE MAJÍ JAKÉKOLIV ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY (suchý kašel, zvýšenou teplotu, nevolnost, bolest hlavy, necítí se dobře, atd.) JE DO ŠKOLY NEPOSÍLALI!!! Hrozí, že bychom museli třídu opět poslat na distanční výuku.

d) Kdo na testy NEMUSÍ

Testování se neprovádí u osob (dětí, zaměstnanců), které doloží potvrzení o negativním výsledku PCR nebo antigenního testu, který byl proveden na odběrovém místě. Toto potvrzení nesmí být starší než 48 hodin. V praxi to znamená, že při pondělním testování musí být potvrzení nejpozději ze soboty, při čtvrtečním pak nejpozději z úterý.
Testování se neprovádí u osob (děti, zaměstnanci), které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dní od PRVNÍHO pozitivního PCR testu. Toto je nutné prokazatelně doložit. V praxi to znamená, že před prvním testováním zákonný zástupce doloží např. potvrzení od lékaře (za to účtují někteří lékaři 100,- Kč), nebo zprávu z laboratoře v listinné nebo elektronické podobě. Ideální proto bude buď vytištěná SMS od laboratoře (první potvrzení pozitivního testu u dítěte) nebo předložení této SMS dohledu ve škole. Na základě této informace bude do seznamu napsán termín, do kterého nemusí být dítě testováno (90 dnů od obdržení první SMS o pozitivním nálezu). Po uplynutí této doby bude dítě zařazeno mezi testované.
Testování se nemusí provádět u osob, které mají již vystavený certifikát o očkování a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní. Toto se týká velmi pravděpodobně pouze zaměstnanců školy.

e) Odmítnutí testování

Pokud rodiče nesouhlasí s podmínkami nástupu do školy (testování, nošení roušek), oznámí toto třídnímu učiteli a dítě zůstává doma a jeho absence se automaticky eviduje jako OMLUVENÁ. Škola však nemá povinnost zajišťovat distanční výuku pro tyto žáky. Naše škola samozřejmě tyto žáky podporovat bude, ale bude to pouze v rovině posílání samostatných prací, týdenních plánů, případně (po dohodě s učitelem) individuální konzultace ve škole. Zodpovědnost za výuku však přechází z velké části na zákonné zástupce.
DÍTĚ BEZ TESTU NEBO OCHRANY ÚST do školy pustit rozhodně nemůžeme. Proto moc prosím ty z Vás, kteří máte s podmínkami návratu problémy, abyste dítě do školy neposílali.

f) Různé

  • Připomínáme ještě jednou nutnost zajištění obědů ve školní jídelně (viz informace z úterý, kterou jsme Vám zasílali),
  • od pondělí je možné účastnit se ve venkovních prostorách i hodin TV – vybavte prosím proto svoje děti patřičným oblečením na venkovní hodiny TV.

Od 3. 5. 2021 bude testování probíhat podle těchto pravidel:

a) žáci 1. stupně

  • se budou v týdnu prezenční výuky testovat pouze 1x týdně vždy v pondělí (pokud nastoupí některý žák později, tak v den nástupu do školy). Odpadá tak čtvrteční testování.

b) žáci 2. stupně

  • se budou v týdnu prezenční výuky testovat 2x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek (zde se nic nemění)

c) všichni zaměstnanci školy

  • všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se budou (bez výjimky) testovat pouze 1x týdně, a to vždy v pondělí (pokud někdo nastoupí později, tak v den nástupu)

d) vydávání potvrzení o testování

  • škola NEBUDE vydávat potvrzení o negativním testu pro účely doložení  této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství atd.) nebo pro účely amatérského sportu. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

František Majer