Návrat všech dětí do školy

Od pondělí 17. 5. 2021 se vrací do školy (po 7 měsících) VŠECHNY děti bez jakékoliv rotace. Samozřejmě bude nutné zajistit a dodržovat nařízená pravidla, ale i zde došlo k určitému rozvolnění. Od pondělí 17. 5. 2021 bude platit následující:

1. Návrat dětí do školy

  • od 17. 5. 2021 se do školy vrací všechny děti 1. i 2. stupně bez rotací
  • návrat je podmíněn:        a) testováním všech dětí antigenními testy 1x týdně (u nás bude testovacím dnem pondělí, v případě, že dítě nebude přítomno, tak bude otestováno v                                                den příchodu do školy)  

                                                    b) nošení chirurgických roušek nebo respirátorů po celou dobu pobytu ve školní budově

                                                    c) dodržování stanovených hygienických a bezpečnostních pravidel

2. Školní družina

  • od 17. 5. bude pracovat v běžném režimu, tzn., že od pondělí bude fungovat i ranní družina

3. Organizační omezení a změny

  • omezen bude pohyb dětí po škole v době přestávek
  • odchody na oběd budou rozepsány podle jednotlivých tříd – obracíme se proto na rodiče těch dětí, které na oběd do ŠJ nechodí, aby sledovali Edookit, protože některé poslední vyučovací hodiny v daný den mohou být zkráceny o 5-10 minut, takže v tyto dny budou děti, které na oběd nechodí, končit vyučování o 5-10 minut dříve.

4. Obědy ve školní jídelně

  • je nutné si objednat přes internet na www.strava.cz nejpozději do pátku 14. 5. 2021 do 10 hodin. 

Věříme, že tohle všechno je další krok k návratu do „normálního“ života, a že je to naposledy, co nám školy někdo zavřel. Přeji všem příjemný zbytek dnešního dne.

František Majer