6. třídy 2021 – 22

Informační schůzka rodičů žáků budoucích 6. tříd se uskuteční 8. června 2021 v 17.00 hodin v prostorech školní jídelny.