Schůzky SRPDŠ

Dne 8. června 2021 se uskuteční schůzky SRPDŠ. Časy zahájení schůzek jsou následující:

  • 1. a 2. třídy –              16,00 hod
  • 3. – 5. třídy –               16,30 hod.
  • 2. stupeň –                 17,30 hod.
  • budoucí šesté třídy- 17,00 hod.