Zahájení školního roku 2021/22

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,
z prázdnin nám zbývají už jen poslední dny a je nutné se začít připravovat na začátek nového školního roku. Věřím, že jste si přes léto odpočinuli a načerpali nové síly. Rovněž věřím, že tento nový školní rok už proběhne „normálně“ a vše společně zvládneme. Na úvod Vám posílám základní informace k prvním dnům ve škole a v příloze i nejdůležitější termíny pro školní rok 2021/22. Ve středu 1. září je zahájení vyučování v 8,00 hodin. Žáci vynechají šatny a půjdou rovnou do svých tříd. Ti, kteří půjdou do školy poprvé a nebo půjdou poprvé do jiné budovy, tak nemusí mít žádný strach, že se ztratí. Na chodbách budou kolegové, kteří Vás rádi nasměrují do příslušné třídy. Rodiče (kromě 1. tříd) prosím, aby své děti případně dovedli pouze ke vstupním dveřím, protože bohužel stále platí velmi omezený vstup cizích osob do školních budov.

Testování dětí

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví budou na začátku školního roku děti testovány celkem 3x. Hned 1.9. po příchodu do školy, dále v pondělí 6. 9. a naposledy v pátek 10. 9. Testování bude tradičně prováděno neinvazivními antigenními testy z kraje nosu, což děti již znají a v pohodě zvládají. Dobrá zpráva je, že pokud nebude při testování zjištěno více než 25 případů na 100,000 obyvatel (což se rozhodně nepředpokládá), tak 10. 9. budou děti testovány naposledy. 

Pokud by někdo z rodičů testování svého dítěte odmítl, tak se žák může účastnit výuky i nadále, ale musí mít ochranu úst nasazenou celý den (i při výuce), stravovat se odděleně od kolektivu a čeká ho i řada dalších omezení (zpěv, tělesná výchova, atd.) V příloze posílám „Soubor doporučení MŠMT“, kde je vše podrobně popsáno. Moc bych si přál, abychom k těmto opatřením přistoupit nemuseli, ale pokud by přesto měl někdo z rodičů s testováním problémy, tak to prosím ještě před začátkem školního roku nahlaste Edookitem třídnímu učiteli nebo vedení školy. Věřím však, že to společně zvládneme (stejně jako na konci minulého školního roku) a po 10. 9. budeme mít od testování pokoj. 

Roušky a respirátory

Děti budou muset nosit roušky nebo respirátory pouze při příchodu do školy, ve společných prostorách školy a ve školní jídelně při čekání na výdej jídla. Při výuce mít děti zakrytá ústa nemusí. Výjimkou jsou pouze děti těch rodičů, kteří odmítnou nechat své dítě otestovat (viz odstavec výše). Ti budou muset nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. 

Zvýšená hygiena

V této oblasti není „nic nového“ oproti konci minulého školního roku. Děti budou mít k dispozici dezinfekci rukou při vstupu do školy, školní jídelny, na toaletu. Zároveň mýdlo, desinfekce na ruce a papírové ručníky budou v každé učebně. V průběhu dne bude navíc průběžně prováděn úklid a dezinfekce společných prostor školy. I tohle už ale děti znají.

Tolik na úvod, další informace Vám budu průběžně posílat do konce srpna tak, abyste byli maximálně informováni. Závěrem mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že pokud toto vše společně zvládneme (a já jsem přesvědčen, že zvládneme), tak to bude první velký krok k tomu, aby školní rok 2021/22 byl klidný a pohodový. Do závěru prázdnin Vám všem přeji pohodu a alespoň  trošičku lepší počasí.

František Majer – ředitel školy