Rodičům prvňáčků

Vážení rodiče,
v jiné zprávě jste obdrželi základní informace k zahájení školního roku 1. září. Tyto informace platí pro všechny třídy naší školy, především se jedná o omezení účasti rodičů. To ale neplatí pro vás, kteří povedete do školy svého prvňáčka. Účast rodičů, babiček, dědečků je naopak vítaná a těšíme se na Vás. Jedinou podmínkou účasti je nasazený respirátor nebo chirurgická rouška. Prosím proto, abyste to dodrželi. Co se týká testování Vašich dětí, tak původně jsme zamýšleli, že ho provedeme až 2. 9. Nakonec jsme se rozhodli, že testování provedeme za Vaší přítomnosti hned 1. 9. po slavnostním zahájení. Důvody jsou dva – jednak budeme moc rádi, když dětem při testování pomůžete (uklidní to je), ale také Vám chceme ukázat, že testování je pro děti naprosto bezpečné a v pohodě to další zvládnou samy (uklidní to Vás). Pokud by měl někdo s testováním problémy, tak to prosím sdělte třídní učitelce nebo vedení školy. Věřím ale, že začátek školního roku proběhne slavnostně a důstojně a vše v pohodě zvládneme především kvůli dětem, pro které je to první velký životní krok. Těšíme se na Vás. Příjemný zbytek prázdnin.

František Majer.