Výběrové řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

dne 6. května v 9.00 hodin

v Základní škole, Náchod, Komenského 425.

Výběrového řízení, které bude trvat dvě hodiny, se zúčastní všichni přihlášení žáci 5. tříd.

Zkouška se skládá z matematického testu a testu logického myšlení.

Přihlášení žáci vykonají testy v hlavní budově v přízemí. Vstup rodičů do budovy školy nebude umožněn.

Uchazeči o přijetí si přinesou psací a rýsovací potřeby a pozvánku, kterou obdrží poštou nejpozději 4. května.

Zpráva o výsledcích výběrového řízení bude zveřejněna na webových stránkách školy nejpozději 20. května 2022 (www.komenskehozsnachod.cz).

Pořadí dítěte zjistíte na základě číselného kódu uvedeného na pozvánce (v rámečku u jména žáka).

O případném zařazení dítěte do třídy budou rodiče informováni taktéž písemně.