PŘESTUPY ŽÁKŮ DO BUDOUCÍCH 6. TŘÍD

Vedení školy oznamuje všem zájemcům, že od 2. 5. 2022 je možné podávat žádosti o přestup do budoucích šestých tříd naší školy. Toto se týká žáků 5. tříd ze škol, které nemají II. stupeň. V 1. kole bude přijato celkem 15 žáků. Žádost o přestup naleznete na webových stránkách školy a vyplněnou ji doručte do školy buď:

  1. Soukromou datovou schránkou s elektronickým podpisem,
  2. osobně na sekretariát školy, kde bude zároveň celý přestup realizován (při osobní návštěvě školy doporučujeme kontaktovat sekretariát (491 401 756) a termín návštěvy předem domluvit).

S případnými  dotazy nebo žádostmi o informace se obracejte na zástupce ředitele pro II. stupeň Mgr. Ondřeje Tyče – tel. 601 169 840, mail: tyc@na-zskom.cz .

Vedení školy