Nová školní knihovna – přípravná část

V současné době probíhají přípravné a projektové práce na vybudování nové multifunkční školní knihovny v naší škole. Jedná se o prostory, které v naší škole dlouhodobě chyběly a které zcela určitě velmi vylepší prostředí a zpříjemní pobyt ve škole všem dětem. Knihovna nebude sloužit jen pro výuku, ale děti zde budou moci trávit volný čas o poledních pauzách či vyhledávat potřebné informace po vyučování, případně jen jednoduše relaxovat při četbě.

Zázemí zde naleznou i čtenářské třídy, které na naší škole působí.  K dispozici jim budou, kromě tradičních knížek, i přenosné notebooky a čtečky či zpětný projektor k promítání. Celkové náklady na vybudování a především vybavení knihovny se budou blížit k hranici 1 milionu korun. Škola velmi dobře spolupracuje s MAS Stolové hory, a tak část těchto nákladů by mohla být pokryta z vyhlášeného projektu Programu rozvoje venkova, který vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ČR. Tyto finanční prostředky by pomohly k vybavení knihovny nábytkem. S ostatními náklady škole pomůže město Náchod, jako zřizovatel, část nákladů půjde z rozpočtu školy a věříme, že přispěje i výbor SRPDŠ naší školy, se kterým vedení školy velmi úzce a úspěšně spolupracuje. Dále věříme, že se nám podaří zajistit nákup knížek a dalšího vybavení i sponzorsky z řad rodičů žáků naší školy. O průběhu budování knihovny budou rodiče i žáci průběžně informováni. Zahájit zkušební provoz bychom chtěli co nejdříve, nejpozději však do konce roku 2022.