Charakteristika školní družiny

Školní družina (dále jen ŠD) má 7 oddělení, kde čtyři oddělení jsou umístěna v samostatné budově v Sokolské ulici v Náchodě společně s 1. třídami této školy, páté, šesté a sedmé oddělení je umístěno v budově druhých tříd v ulici Českých bratří. Pro 1. – 4. oddělení je maximální kapacita 30 dětí, v 5. – 7. oddělení je to 25 dětí.

S dětmi pracuje 7 plně kvalifikovaných vychovatelek.

Školní družina je otevřena již od 6:00 h, v 7:40 h jsou děti předány třídním učitelkám. Po skončení vyučování odcházejí vychovatelky s dětmi na oběd ( děti ze 2. –  3.ročníků jsou do ŠD přivedeny z hlavní budovy) a poté se věnují různým aktivitám. Nezapomínáme ani na pobyt na čerstvém vzduchu, vycházky, sport a hry v přírodě.

Dbáme na všestranný rozvoj dětí, jejich bezpečnost a ochranu zdraví. Vytváříme podmínky pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Dohlížíme na dodržování a upevňování hygienických návyků a dodržujeme dané hygienické předpisy. Každoročně pořádáme sezónní akce pro děti, jako je vánoční besídka, karneval, čarodějnice, dětský den a spoustu dalších.

Materiální vybavení školní družiny odpovídá věkové kategorii dětí, je průběžně doplňováno a obnovováno.
Rodiče jsou seznámeni s provozem ŠD, průběžně informováni o akcích pořádaných školní družinou. Mají možnost denně komunikovat s vychovatelkami.

Úhradu za ŠD provádějí rodiče bezhotovostně na účet školy a to jednou ročně

Naše školní družina nabízí dětem možnost, jak vhodně a všestranně využít volné odpoledne, strávit čas se svými vrstevníky, naučit se žít v kolektivu a odnést si s sebou do života dovednosti, znalosti a vzpomínky.

Provozní doba školní družiny:

PO – ČT  do 17:00 h
         PÁ  do  16:00 h

Ranní provoz školní družiny je denně od 6:00 h

Oddělení školní družiny:

1. oddělení      Jana Skládalová          ulice Sokolská
2. oddělení     Zdena Rejzková           ulice Sokolská
3. oddělení     Jaroslava Reslová        ulice Sokolská – vedoucí vychovatelka
4. oddělení     Martina Dostálová      ulice Sokolská
5. oddělení     Lucie Vomáčková        ulice Českých bratří
6. oddělení     Petra Hotmarová         ulice Českých bratří
7. oddělení     Irena Stierand               ulice Českých bratří