Důležité termíny

Organizace školního roku 2022/2023

 Zahájení:  1. 9. 2022
 Podzimní prázdniny:  26. – 27. 10. 2022
 Vánoční prázdniny:  23. 12. 2022 – 2. 1. 2023
 Pololetní prázdniny:  3. 2. 2023
 Jarní prázdniny:  20. 2. 2023 – 26. 2. 2023
 Velikonoční prázdniny: 6. 4. 2023 (7. a 10. 4 – státní svátek)
 Hlavní prázdniny:  1. 7. 2023 – 3. 9. 2023
 Začátek šk. roku 2023-2024:  4. 9. 2023

 

Kurzy

Adaptační kurz 6. ročníku (Teplice n. Met.) – 1. skupina
20. 9. – 23. 9. 2022 
Adaptační kurz 6. ročníku (Teplice n. Met.) – 2. skupina 4. 10. – 7. 10. 2022 
Lyžařský kurz 7. ročníků (1. běh): 14. 1. – 20. 1. 2023
Lyžařský kurz 7. ročníků (2. běh): 4. 2. – 10. 2. 2023
Branně turistický kurz žáků 8. ročníku 29. 5. – 2. 6. 2023


Další důležité termíny

Poznávací zájezd Londýna:   22. – 26. 5. 2023
Den otevřených dveří: 21. 3. 2023
Zápis do prvních tříd: 4. 4. – 5. 4. 2023
Uzávěrka přihlášek do třídy s rozšířenou  výukou matematiky: 29. 4. 2023
Přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky: 5. 5. 2023
Schůzka rodičů žáků vycházejících z 9. (popř. 8.) ročníku 8. 11. 2022
Přijímací řízení na střední školy:  
– termín doručení přihlášek na SŠ s talentovou zk a sportovní gymnázia  
– termín doručení přihlášek na ostatní SŠ  
– Obory s talentovými zkouškami 2. – 15. 1. 2023
– Konzervatoře 15. – 31. 1. 2023
– Sportovní gymnázia (pouze talentová zkouška) 2. 1. – 15. 2. 2023
– 1. termín (pro čtyřleté obory) 13. 4. 2023
– 1. termín pro osmiletá gymnázia 17. 4. 2023
– 2. termín (pro čtyřleté obory) 14. 4. 2023
– 2. termín pro osmiletá gymnázia  18. 4. 2023
– 1. náhradní termín přijímací zkoušky 10. 5. 2023
– 2. náhradní termín přijímací zkoušky 11. 5. 2023
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků: 31. 5. 2023
Komenďáček 17. 1.; 14. 2.; 21. 3. 2023
Akademie v městském divadle – 1. stupeň: 27. 6. 2023
Akademie v městském divadle – 2. stupeň: 29. 6. 2023
Sportovní den 1. stupeň: 28. 6. 2023
Sportovní den 2. stupeň: 26. 6. 2023

Termíny pedagogických rad:

31. 8. 2022

7. 11. 2022

23. 1. 2023

3. 4. 2023

21. 6. 2023

Termíny rodičovských schůzek:

6. 9. 2022

8. 11. 2022 – pouze 9. ročníky

10. 1. 2023

4. 4. 2023

6. 6. 2023