Důležité termíny

Organizace školního roku 2023/2024

 Zahájení:  4. 9. 2023
 Podzimní prázdniny:  26. – 27. 10. 2023
 Vánoční prázdniny:  23. 12. 2023 – 2. 1. 2024
 Pololetní prázdniny:  2. 2. 2024
 Jarní prázdniny:  26. 2. 2024 – 3. 3. 2024
 Velikonoční prázdniny: 28. 3. 2024 (29. 3. a 1. 4 – státní svátek)
 Hlavní prázdniny:  29. 6. 2024 – 1. 9. 2024
 Začátek šk. roku 2023-2024:  2. 9. 2024

 

Kurzy

Adaptační kurz 6. ročníku (Teplice n. Met.) – 1. skupina
12. 9. – 15. 9. 2023 
Adaptační kurz 6. ročníku (Teplice n. Met.) – 2. skupina 3. 10. – 6. 10. 2023 
Lyžařský kurz 7. ročníků (1. běh): 11. 2. – 17. 2. 2024
Lyžařský kurz 7. ročníků (2. běh): 17. 2. – 23. 2. 2024
Branně turistický kurz žáků 8. ročníku 27. 5. – 31. 5. 2024


Další důležité termíny

Poznávací zájezd Londýna:   17. 9. – 21. 9. 2023
Den otevřených dveří: 26. 3. 2024
Zápis do prvních tříd: 4. 4. – 5. 4. 2023
Uzávěrka přihlášek do třídy s rozšířenou  výukou matematiky: 26. 4. 2024
Přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky: 3. 5. 2024
Schůzka rodičů žáků vycházejících z 9. (popř. 8.) ročníku 9. 1. 2024
Přijímací řízení na střední školy: 12. a 15. 4. 2024
– termín doručení přihlášek na SŠ s talentovou zk a sportovní gymnázia 30. 11. 2023
– termín doručení přihlášek na ostatní SŠ 20. 2. 2024
– Obory s talentovými zkouškami 2. – 15. 1. 2024
– Konzervatoře 15. – 31. 1. 2024
– Sportovní gymnázia (pouze talentová zkouška) 2. 1. – 15. 2. 2024
– 1. termín (pro čtyřleté obory) 12. 4. 2024
– 1. termín pro osmiletá gymnázia 16. 4. 2024
– 2. termín (pro čtyřleté obory) 15. 4. 2024
– 2. termín pro osmiletá gymnázia  17. 4. 2024
– 1. náhradní termín přijímací zkoušky 29.4. 2024
– 2. náhradní termín přijímací zkoušky 30. 4. 2024
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků: 5. 6. 2024
Komenďáček 16. 1.; 20. 2.; 26. 3. 2024
Akademie v městském divadle – 1. stupeň: 25. 6. 2024
Akademie v městském divadle – 2. stupeň: 27. 6. 2024
Sportovní den 1. stupeň: 26. 6. 2024
Sportovní den 2. stupeň: 24. 6. 2024

Termíny pedagogických rad:

1. 9. 2023

6. 11. 2023

22. 1. 2024

8. 4. 2024

19. 6. 2024

Termíny rodičovských schůzek:

12. 9. 2023

9. 1. 2024

9. 4. 2024

4. 6. 2024