Důležité termíny

Organizace školního roku 2020/2021

 Zahájení:  1. 9. 2020
 Podzimní prázdniny:  29. 10. 2020 – 30. 10. 2020
 Vánoční prázdniny:  23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
 Pololetní prázdniny:  29. 1. 2021
 Jarní prázdniny:  1. 2. 2021 – 5. 2. 2021
 Velikonoční prázdniny:  1. 4. 2021 (2. 4. státní svátek)
 Hlavní prázdniny:  1. 7. 2021 – 31. 8. 2021
 Začátek šk. roku 2019-2020:  1. 9. 2021

 

Kurzy

Adaptační kurz 6. ročníku (Teplice n. Met.) – 1. skupina
22. 9. – 25. 9. 2020 
Adaptační kurz 6. ročníku (Teplice n. Met.) – 2. skupina 29. 9. – 2. 10. 2020 
Lyžařský kurz 7. ročníků (první běh):  
Lyžařský kurz 7. ročníků (druhý běh):  
Lyžařský kurz 8. C, D – přeloženo z roku 2020  
Branně turistický kurz žáků 8. ročníku  
Branně turistický kurz žáků 9. ročníků – přeloženo z r. 2020  


Další důležité termíny

Poznávací zájezd Londýna:    nekoná se
Den otevřených dveří:  
Zápis do prvních tříd: 1. a 11. 4. 2021 
Uzávěrka přihlášek do třídy s rozšířenou  výukou matematiky: 30. 4. 2021 
Přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky: 14. 5. 2021 
Schůzka rodičů žáků vycházejících z 9. (popř. 8.) ročníku 10. 11. 2020 
Přijímací řízení na střední školy:  
– termín doručení přihlášek na SŠ s talentovou zk a sportovní gymnázia 30. 11. 2020 
– termín doručení přihlášek na ostatní SŠ 1. 3. 2021  
– Obory s talentovými zkouškami 2. – 15. 1. 2021 
– Konzervatoře 15. – 31. 1. 2021 
– Sportovní gymnázia (pouze talentová zkouška) 2. 1. – 15. 2. 2021 
– 1. termín (pro čtyřleté obory) 3. 5. 2021 
– 1. termín pro osmiletá gymnázia 5. 5. 2021 
– 2. termín (pro čtyřleté obory) 4. 5. 2021 
– 2. termín pro osmiletá gymnázia  6. 5. 2021 
– 1. náhradní termín přijímací zkoušky 12. 5. 2021
– 2. náhradní termín přijímací zkoušky 13. 5. 2021
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků: 2. 6. 2021 
Akademie v městském divadle – 1. stupeň: 25. 6. 2021 
Akademie v městském divadle – 2. stupeň: 29. 6. 2021
Sportovní den 2. stupeň: 25. 6. 2021
Sportovní den 1. stupeň: 28. 6. 2021

Termíny pedagogických rad:

31. 8. 2020

9. 11. 2020

25. 1. 2021

12. 4. 2021

21. 6. 2021

Termíny rodičovských schůzek:

8. 9. 2020

10. 11. 2020

13. 4. 2021

8. 6. 2021