Důležité termíny

Organizace školního roku 2020/2021

 Zahájení:  1. 9. 2021
 Podzimní prázdniny:  27. a 29. 10. 2021
 Vánoční prázdniny:  23. 12. 2021 – 2. 1. 2022
 Pololetní prázdniny:  4. 2. 2022
 Jarní prázdniny:  14. 2. 2022 – 20. 2. 2022
 Velikonoční prázdniny: 14. 4. 2022 (15. a 18. 4 – státní svátek)
 Hlavní prázdniny:  1. 7. 2022 – 31. 8. 2022
 Začátek šk. roku 2021-2022:  1. 9. 2022

 

Kurzy

Adaptační kurz 6. ročníku (Teplice n. Met.) – 1. skupina
20. 9. – 23. 9. 2021 
Adaptační kurz 6. ročníku (Teplice n. Met.) – 2. skupina 5. 10. – 8. 10. 2021 
Lyžařský kurz 7. ročníků (1. běh): 8. 1. – 14. 1. 2022
Lyžařský kurz 7. ročníků (2. běh): 15. 1. – 21. 1. 2022
Lyžařský kurz 8. ročníku (1. běh) – přeloženo z roku 2021 19. 2. – 25. 2. 2022
Lyžařský kurz 8. ročníku (2. běh) – přeloženo z roku 2021 5. 3. – 11. 3. 2022
Branně turistický kurz žáků 8. ročníku 30. 5. – 3. 6. 2022


Další důležité termíny

Poznávací zájezd Londýna:   23. – 27. 5. 2022
Den otevřených dveří: 22. 3. 2022
Zápis do prvních tříd: 7. a 8. 4. 2022 
Uzávěrka přihlášek do třídy s rozšířenou  výukou matematiky: 29. 4. 2022 
Přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky: 6. 5. 2022 
Schůzka rodičů žáků vycházejících z 9. (popř. 8.) ročníku 9. 11. 2021
Přijímací řízení na střední školy:  
– termín doručení přihlášek na SŠ s talentovou zk a sportovní gymnázia do 30. 11. 2021
– termín doručení přihlášek na ostatní SŠ do 1. 3. 2022
– Obory s talentovými zkouškami 2. – 15. 1. 2022
– Konzervatoře 15. – 31. 1. 2022
– Sportovní gymnázia (pouze talentová zkouška) 2. – 15. 2. 2022
– 1. termín (pro čtyřleté obory) 12. 4. 2022
– 1. termín pro osmiletá gymnázia 19. 4. 2022
– 2. termín (pro čtyřleté obory) 13. 4. 2022
– 2. termín pro osmiletá gymnázia  20. 4. 2022
– 1. náhradní termín přijímací zkoušky 10. 5. 2022
– 2. náhradní termín přijímací zkoušky 11. 5. 2022
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků: 1. 6. 2022
Komenďáček 18. 1., 22. 2., 22. 3. 2022
Akademie v městském divadle – 1. stupeň: 23. 6. 2022
Akademie v městském divadle – 2. stupeň: 29. 6. 2022
Sportovní den 1. stupeň: 28. 6. 2022
Sportovní den 2. stupeň: 24. 6. 2022

Termíny pedagogických rad:

31. 8. 2021

8. 11. 2021

24. 1. 2022

11. 4. 2022

22. 6. 2022

Termíny rodičovských schůzek:

7. 9. 2021

9. 11. 2021

11. 1. 2021

12. 4. 2022

7. 6. 2022