Přijímání do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou

  • Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. 1. 2022 do 15. 1. 2022 podle § 62 odst. 3 školského zákona,
  • do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. 1. 2022 do 31. 1. 2022 podle § 88 odst. 2 školského zákona.
  • V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. 1. 2022 do 15. 2. 2022, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše!

Přihlášky do těchto oborů dostanou zájemci u p. uč. Voborníkové.

Přihlášky je nutno doručit na vybrané školy do konce listopadu.

Na následujících odkazech najdete informace k přijímacímu řízení ze schůzky dne 9. 11. 2021:
Prezentace – 9.11.2021
Možnosti vzdělání