Dokumenty školní družiny

Vnitřní řád ŠD

ŠVP – školní družina

Dodatek ke ŠVP školní družiny Základní školy,Náchod, Komenského 425

                                                 Ze dne 1.září 2021

Od 1.9.2021 se zvyšuje počet oddělení ve školní družině na 7.

Oddělení je umístěno v budově v ulici Č.Bratří v 1.patře.