Informace k výběrovému řízení

  • Přihlášku do výběrového řízení si můžete stáhnout zde nebo v sekci Formuláře ke stažení.
  • Uzávěrka přihlášek do třídy s rozšířenou výukou matematiky je 26. dubna 2024
  • Výběrové řízení se bude konat 3. května 2024
  • Výběrového řízení, které trvá dvě hodiny, se zúčastní všichni přihlášení žáci.
  • Zkouška se skládá z matematického testu a testu logického myšlení. Žáci si přinesou psací a rýsovací potřeby.
  • Přihlášení žáci vykonají testy v hlavní budově školy, v přízemí vlevo od hlavního vchodu.
  • Informace o výsledcích výběrového řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy s použitím kódů, které najdete na pozvánce v rámečku se jménem žáka.
  • O případném zařazení do třídy s rozšířenou výukou matematiky budou rodiče žáků informováni písemně.