Informace k výběrovému řízení

 

Pozvánky k přijímacím zkouškám byly všem přihlášeným uchazečům odeslány poštou 5. 5. 2021.

 • Přihlášku do výběrového řízení si můžete stáhnout zde nebo v sekci Formuláře ke stažení.
 • Uzávěrka přihlášek do třídy s rozšířenou výukou matematiky je do 30. 4. 2021
 • Výběrového řízení, které trvá dvě hodiny, se zúčastní všichni přihlášení žáci.
 • Zkouška se skládá z matematického testu a testu logického myšlení. Žáci si přinesou psací a rýsovací potřeby.
  Všichni uchazeči při příchodu předloží potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19 ne starší než 7 dnů (příp. potvrzení o ochranné lhůtě nebo certifikát o vakcinaci).
  Zároveň jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole používat ochranu dýchacích cest (respirátor, zdravotnická rouška). V případě dotazů se obraťte na vedení školy.
 • Přihlášení žáci vykonají testy v hlavní budově školy, v přízemí vlevo od hlavního vchodu.
 • Informace o výsledcích výběrového řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy s použitím kódů, které najdete na pozvánce v rámečku se jménem žáka.
 • O případném zařazení do třídy s rozšířenou výukou matematiky budou rodiče žáků informováni písemně.