Termín

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon) ve znění novely č. 472/2011 Sb. 

§36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1.1.2018: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna  do 30. dubna kalendářního roku, V němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

 

 

 

 

  • Přihlášení k zápisu k základnímu vzdělávání, žádost o odklad školní docházky a informační materiál k zápisu si můžete stáhnout v sekci  FORMULÁŘE KE STAŽENÍ
  • Kriteria pro přijetí k základnímu vzdělávání – vnitřní předpis si můžete prohlédnout zde.
  • Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání – materiál si můžete prohlédnout zde.
  • Vyhláška o stanovení školských obvodů zde.

 

 

www.komenskehozsnachod.cz