Termín

ZÁPIS do prvních tříd (v Náchodských školách 8. a 9. dubna 2021)

Vážení rodiče, blíží se termín zápisu dětí do prvních tříd.

Každý rok připravujeme setkávání s Vámi a Vašimi dětmi, kde si budoucí prvňáčci procvičují znalosti a dovednosti, které budou potřebovat po nástupu do školy. I Vám jsme na těchto setkáních vždy předávali potřebné informace k zápisu do naší školy. Současná situace nám to však nedovoluje. Na našich webových stránkách najdete všechny potřebné informace: dovednosti, které můžete se svým dítětem procvičovat i formuláře a způsob podání přihlášky k základnímu vzdělávání.

Podmínky a průběh Zápisu do prvních tříd se mohou v následujících dnech měnit podle epidemiologické situace v naší zemi. Sledujte proto naše webové stránky, kde Vás budeme aktuálně informovat.

Těšíme se a věříme, že zápis dětí bude příjemnou a slavnostní chvílí pro Vás i pro ně.

UPOZORNĚNÍ:

Přihlášku k základnímu vzdělávání je možno podat od 1. do 30. dubna 2021.

Žádost o odklad školní docházky nejpozději do 30. dubna 2021.

Datum podané žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitele o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Jaroslava Štěpová
zástupce ředitele školy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon) ve znění novely č. 472/2011 Sb. 

§36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1.1.2018: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna  do 30. dubna kalendářního roku, V němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Tento rok bude na naší škole probíhat zápis do 1. tříd v termínu 8. a 9. dubna 2021

  • Přihlášení k zápisu k základnímu vzdělávání, žádost o odklad školní docházky a informační materiál k zápisu si můžete stáhnout v sekci  FORMULÁŘE KE STAŽENÍ
  • Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání – vnitřní předpis si můžete prohlédnout zde.
  • Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání – materiál si můžete prohlédnout zde.
  • Vyhláška o stanovení školských obvodů zde.

 

 

www.komenskehozsnachod.cz