Kroužky

 

Kroužky 2020/2021

Německý jazyk                   Mgr. Zuzana Kůrková                                                                         7. ročník

Tvořínek                                Mgr. Renata Macháňová                 pondělí 12:45 – 13:30            3. ročník

Vyplněnou přihlášku (Přihláška do kroužku) dítě odevzdá třídnímu učiteli.