Výsledky výběrového řízení

Celkové pořadí 2024 s kódy

Vážení rodiče, v případě, že se Vaše dítě neumístilo do 26. místa, ale v přijímacích zkouškách uspělo a Vy máte i nadále zájem o jeho zařazení do matematické třídy, není třeba podávat odvolání. Pokud se někdo z žáků na 1.-26. místě zařazení do matematické třídy zřekne, bude škola sama oslovovat další uchazeče v pořadí, v jakém se umístili na dalších místech.