Formuláře ke stažení

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Edookit – návratka pro rodiče

Žádost o uvolnění na více než jeden den

Žádost o opuštění školy během přestávek či při vyučování

Přihláška do matematické třídy

Žádost o přestup

Generální souhlas – podpisový vzor

Dotazník – přestup

Posudek o zdravotní způsobilosti

Potvrzení o bezinfekčnosti

Žádost o přijetí do 1. ročníku

Kontaktní údaje

Přihláška do kroužku

Prohlášení o shodě

Dotazník – zápis do 1. třídy

Žádost o odklad povinné školní docházky

Odhlášení dítěte

Odhlášení dítěte ze školní družiny