Zápis do ŠD

Školní rok 2023/2024

Zápis do ŠD probíhá v měsíci červnu. Přesné termíny budou upřesněny v dostatečném předstihu.

V případě volných míst je možné umístit dítě do školní družiny i ve 4.třídě, přednostně však přijímáme žáky mladších ročníků. Na volná místa se můžete informovat první týden v září.

Současně s přihláškou obdržíte veškeré informace týkající se poplatku za školní družinu včetně variabilního symbolu .

Poplatek za ŠD – 100,- Kč / 1.měsíc