Zápis do ŠD

Školní rok 2023/2024

Zápis do ŠD probíhá v měsíci červnu na následující školní rok, podrobné informace budou zveřejněny v dostatečném předstihu.