Zápis do ŠD

Školní rok 2023/2024

Pokud máte zájem umístit Vaše dítě do školní družiny v příštím šk.roce 2023/2024,
vyzvedněte si přihlášku u vedoucí vychovatelky p. Reslové v budově v Sokolské ulici a to následovně:

budoucí 1.třídy:         31.května 2023 (na úvodní schůzce pro prvňáčky)

budoucí 2.třídy:         1. – 2.června 2023 (od 14.15 do 16.00 hod.)

budoucí 3.třídy:         5. – 6.června 2023 (14.15 do 16.00 hod.)

V případě volných míst je možné umístit dítě do školní družiny i ve 4.třídě, přednostně však přijímáme žáky mladších ročníků. Na volná místa se můžete informovat první týden v září.

Současně s přihláškou obdržíte veškeré informace týkající se poplatku za školní družinu včetně variabilního symbolu .

Poplatek za ŠD – 100,- Kč / 1.měsíc