Zápis do ŠD

Školní rok 2022/2023

pokud máte zájem umístit Vaše dítě do školní družiny v příštím školním roce 2022/2023,
vyzvedněte si přihlášku u vedoucí vychovatelky p. Reslové v budově v Sokolské ulici a to následovně:

budoucí 1.třídy: 1.června 2022 (na úvodní schůzce pro prvňáčky)

budoucí 2.třídy: 2. – 3. června 2022 (od 12.00 do 13.00 od 14.15 do 16.00 hod.)

budoucí 3.třídy: 6. – 7.června 2022 (od 12.00 do 13.00 od 14.15 do 16.00 hod.)

V případě volných míst je samozřejmě možné umístit dítě do školní družiny i ve 4.třídě, přednostně však přijímáme žáky mladších ročníků. Na volná místa se můžete informovat první týden v září.

Současně s přihláškou obdržíte veškeré informace týkající se poplatku za školní družinu včetně variabilního symbolu .