Termíny konání přijímacích zkoušek

Přijímací řízení na střední školy:  
– termín doručení přihlášek na SŠ s talentovou zk a sportovní gymnázia  
– termín doručení přihlášek na ostatní SŠ  
– Obory s talentovými zkouškami  
– Konzervatoře  
– Sportovní gymnázia (pouze talentová zkouška)  
– 1. termín (pro čtyřleté obory) 13. 4. 2023
– 1. termín pro osmiletá gymnázia 17. 4. 2023
– 2. termín (pro čtyřleté obory) 14. 4. 2023
– 2. termín pro osmiletá gymnázia  18. 4. 2023
– 1. náhradní termín přijímací zkoušky 10. 5. 2023
– 2. náhradní termín přijímací zkoušky 11. 5. 2023