Termíny konání přijímacích zkoušek

Aktuální informace k přihláškám na střední školy:

2 potvrzené formuláře přihlášek dostanou žáci 9. ročníku ve čtvrtek 28.1.2021 dle rozpisu, který jim bude sdělen třídním učitelem

Vzhledem ke komplikované situaci vydáváme žákům v letošním školním roce přihlášky již orazítkované a podepsané panem ředitelem.
Po vyplnění přihlášky už ji do naší školy ke kontrole nevracíte.
Vyplněné přihlášky sami doručíte na vybrané střední školy do 1. března 2021 (osobně na sekretariát školy nebo doporučeně poštou).

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Jednotné přijímací zkoušky v 1. kole (dva řádné termíny)
Studium 1. řádný termín 2. řádný termín Náhradní termín
Čtyřleté 12. 4. 2021 13. 4. 2021 12. a 13. 5. 2021
Šestileté a osmileté 14. 4. 2021 15. 4. 2021 12. a 13. 5. 2021

DO KTERÝCH OBORŮ SE JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA NEKONÁ:

Jednotná přijímací zkouška se nekoná

  • při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou,
  • do oborů vzdělání s výučním listem,
  • do oborů zkráceného studia
  • do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění.

 Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři.

Více informací najdete v následujících odkazech: