Termíny konání přijímacích zkoušek

 

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Jednotné přijímací zkoušky v 1. kole (dva řádné termíny)
Studium 1. řádný termín 2. řádný termín Náhradní termín
Čtyřleté 12. 4. 2021 13. 4. 2021 12. a 13. 5. 2021
Šestileté a osmileté 14. 4. 2021 15. 4. 2021 12. a 13. 5. 2021

DO KTERÝCH OBORŮ SE JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA NEKONÁ:

Jednotná přijímací zkouška se nekoná

  • při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou,
  • do oborů vzdělání s výučním listem,
  • do oborů zkráceného studia
  • do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění.

 Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři.

Více informací najdete v následujících odkazech: