Termíny konání přijímacích zkoušek

Přijímací řízení na střední školy:  
– termín doručení přihlášek na SŠ s talentovou zk a sportovní gymnázia 30. 11. 2023
– termín doručení přihlášek na ostatní SŠ 20. 2. 2024
– Obory s talentovými zkouškami 2. – 15. 1. 2024
– Konzervatoře 15. – 31. 1. 2024
– Sportovní gymnázia (pouze talentová zkouška) 2. 1. – 15. 2. 2024
– 1. termín (pro čtyřleté obory) 12. 4. 2024
– 1. termín pro osmiletá gymnázia 16. 4. 2024
– 2. termín (pro čtyřleté obory) 15. 4. 2024
– 2. termín pro osmiletá gymnázia  17. 4. 2024
– 1. náhradní termín přijímací zkoušky 29. 4. 2024
– 2. náhradní termín přijímací zkoušky 30. 4. 2024