Termíny konání přijímacích zkoušek

Přijímací řízení na střední školy:  
– termín doručení přihlášek na SŠ s talentovou zk a sportovní gymnázia do 30. 11. 2021
– termín doručení přihlášek na ostatní SŠ do 1. 3. 2022
– Obory s talentovými zkouškami 2. – 15. 1. 2022
– Konzervatoře 15. – 31. 1. 2022
– Sportovní gymnázia (pouze talentová zkouška) 2. – 15. 2. 2022
– 1. termín (pro čtyřleté obory) 12. 4. 2022
– 1. termín pro osmiletá gymnázia 19. 4. 2022
– 2. termín (pro čtyřleté obory) 13. 4. 2022
– 2. termín pro osmiletá gymnázia  20. 4. 2022
– 1. náhradní termín přijímací zkoušky 10. 5. 2022
– 2. náhradní termín přijímací zkoušky 11. 5. 2022