Výchovný poradce

Schránka důvěry

Pro zaslání zprávy do schránky důvěry využijte tuto adresu: schrankaduvery@na-zskom.cz

Výchovný poradce

Výchovný poradce, Mgr. Vladimíra Macháčková, působí na škole jako poskytovatel  poradenských služeb spolu se školním metodikem prevence, školním psychologem a školním speciálním pedagogem a kariérovým poradcem.

  • Věnuje se procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na škole.

V této souvislosti poskytuje konzultace vycházejícím žákům a jejich rodičům, pomáhá s výběrem školy a shromažďuje a poskytuje aktuální informace o přijímacím řízení na SŠ.

KONZULTAČNÍ HODINY:

PONDĚLÍ            8.00h – 9.00h,  13.30h – 14.30h
Případně po telefonické domluvě – tel. 601 169  842
Vždy je lepší domluvit si schůzku předem telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu machackova@na-zskom.cz