Rodičům budoucích šesťáků

Vážení rodiče,

Pro školní rok 2024/25 budeme přijímat do běžných tříd žáky nynějších 5. ročníků netradičně již od 1.4.2024. Týká se to žáků z okolních základních škol. Žáci naší školy mají místo v 6. třídě již zaručené. Jedinou podmínkou je podání „žádosti o přestup“ (naleznete ve formulářích) po 1.4.2024. Třídy budeme naplňovat do maximálního počtu 26 žáků. Případné dotazy vám rádi zodpovíme na telefonním čísle 601169840 nebo mailem na adresu tyc@na-zskom.cz .

Pokud se týká přihlášek do třídy s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů (matematická třída), tak termín podání je do pátku 27.4.2024, samotné zkoušky se uskuteční v pátek 3.5.2024. Podrobné informace naleznete v odkazu „Zkoušky do matematické třídy“.