Informace k zápisu do prvních tříd

Vážení rodiče,

zápis do 1. tříd je pro Vaše děti prvním důležitým životním krokem. Ze zkušeností víme, že jej v řadě případů provází u dětí nejistota nebo i strach z nového. Povzbuďte je, buďte jim oporou, ujistěte je, že se nemusí ničeho bát. A my Vám slibujeme, že připravíme zápis pro děti příjemný, pohodový a bez jakýchkoliv stresových zážitků. Těšíme se na ně a věříme, že vše dopadne výborně a děti budou mít na tento svůj významný životní krok jen samé hezké vzpomínky. Ony to zvládnou, tím jsme si jistí, ale nejprve od Vás potřebují pomoc v podobě „papírování“ a dalších organizačních kroků. Abychom to i my „dospěláci“ vše společně zvládli,  naleznete v následujících řádkách všechny potřebné informace, včetně kontaktních telefonů, na kterých Vám rádi pomůžeme.  Tak pojďme na to:

Zápis dětí do 1. tříd se bude konat ve dnech 4. – 5. dubna 2024 od 14 do 17 hodin v budově 1. tříd v Sokolské ulici, č.p. 1809 (nad budovou finančního úřadu).

Registrace k tomuto zápisu bude spuštěna 25. 3. 2024 a ukončena 3. 4. 2024 ve 24,00 hodin.

V případě, že v těchto termínech online zápis nestihnete, je možno zapsat dítě „papírově“ přímo na místě.

Co tedy máte postupně udělat?

Varianta A (velmi doporučujeme)

  1. Zaregistrovat své dítě (od 25. 3.) v aplikaci ZapisyOnline (odkaz na stránkách školy, stačí rozkliknout). Zpět dostanete potvrzení s popisem dalších kroků.
  2. Na základě registrace si vygenerujete žádost o přijetí (jednoduchý postup), kterou vytisknete, podepíšete a ve dnech 4. nebo 5. dubna 2024 přinesete k zápisu do Sokolské ulice. Pokud by se nepodařilo žádost vytisknout, nezoufejte, vytiskneme ji přímo až u zápisu.  
  3. Tento postup velmi urychlí celý zápis.

Varianta B (pokud někdo nemá přístup k internetu)

  1. Dostavíte se s dítětem k zápisu ve dnech 4. nebo 5. dubna 2024 mezi 14 – 17 h přímo do Sokolské ulice a veškeré náležitosti vyplníte „papírově“ přímo na místě.

Co přinést ve dnech 4. –   5. dubna 2024 k zápisu dětí (platí pro všechny uchazeče):

  1. Vyplněnou (vygenerovanou) žádost o přijetí (kdo se nebude registrovat, vyplní ji na místě).
  2. Rodný list dítěte.
  3. Doklad totožnosti zákonného zástupce.
  4. Kdo bude žádat o odklad povinné školní docházky přinese, vygenerovanou žádost o odklad (je možné také vyplnit přes aplikaci ZapisyOnline předem – velmi doporučujeme), popř. je možné vyplnit až na místě. K žádosti o odklad je nutné rovněž doložit doporučení k odkladu povinné školní docházky od školského poradenského zařízení a od odborného lékaře či klinického psychologa (pokud jsou vydaná).

 Kontaktní čísla (ve všední dny 7,00 – 15,30 h)       

601 169 843 – Jaroslava Štěpová – zástupkyně ředitele pro I. stupeň

491 428 756 –  Iva  Balašová – sekretariát školy